Výpisy z usnesení 39. schůze RMK

| 20.02.2004 |

Rada města Kroměříže na své 39. schůzi konané 19. února 2004 mimo jiné projednala tyto záležitosti:

 

 

vyhlásila

program podpory třídění odpadu na základních a středních školách na území města Kroměříže s tím, že město Kroměříž poskytne příspěvek do maximální výše 5.000,- Kč na pořízení a svoz sběrných nádob na tříděný odpad v roce 2004. Školy mohou podávat žádosti o příspěvek odboru služeb Městského úřadu Kroměříž do 31. 3. 2004

 

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku vydavatelství Prompt Servis, spol. s r. o., Kroměříž na zakoupení cen k ocenění nejúspěšnějšího sportovce okresu Kroměříž za rok 2003 na plese sportovců ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004

 

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku na nákup hracích koulí pro celostátní soutěž žáků Kuželkářskému klubu Kroměříž ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 na příspěvky, dle usnesení Rady města Kroměříže

 

 

schválila

podání žádosti o převod movitého majetku umístěného v Posádkovém domě armády Kroměříž z majetku Ministerstva obrany ČR formou darování

 

Sdílejte článek

Tisknout článek