Výpisy z usnesení 3. schůze Rady města Kroměříže konané 7. prosince 2006

| 08.12.2006 |

Rada města Kroměříže na své 3. schůzi konané 7. prosince 2006 projednala mimo jiné tyto záležitosti:

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2006 pro Hokejový klub Kroměříž VTJ na turnaj žáků 9. tříd v ledním hokeji, který se uskuteční 27. prosince 2006 v Kroměříži

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2006 pro Hokejový klub Kroměříž VTJ na turnaj žáků 2. tříd v ledním minihokeji

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.500,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2006 pro Občanské sdružení rodičů a přátel Základní školy a Mateřské školy speciální Korálky, F. Vančury 3695, Kroměříž na minimálně preventivní program školy

schválila

na základě žádosti vedoucí sestry jeslí uzavření provozu jeslí, Spáčilova 3240, Kroměříž v 53. týdnu kalendářního roku, tj. v období od 27. 12. do 29. 12. 2006 z důvodu nezájmu rodičů o umístění dětí v tomto zařízení

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2006 na příspěvky, dle usnesení Rady města Kroměříže, pro Oblastní charitu Kroměříž, Ztracená 63, 767 01 Kroměříž na zakoupení kompenzačních pomůcek

zrušila

všechny komise Rady města Kroměříže ke dni 7. prosince 2006

schválila

zřízení a složení komisí Rady města Kroměříže:

komisi pro komunikaci a vnější vztahy

předseda: MUDr. Olga Sehnalová, MBA

tajemník: Mgr. Pavel Zrna

členové: Mgr. Petr Sedláček

MUDr. Jarmila Číhalová

Mgr. Miroslav Karásek

PhDr. Šárka Kašpárková

Mgr. Daniela Hebnarová

Bc. Jan Pšeja

Ing. Jana Knapková

komisi pro výchovu, vzdělávání a osvětu

předseda: Mgr. Jitka Dvořáková

tajemník: Mgr. Jiří Pánek

členové: MUDr. Jarmila Číhalová

Mgr. Miloslava Nosková

Mgr. Pavel Motyčka

Mgr. Jiří Kubáček

Ing. Jan Žárský

Mgr. Bohuslav Janáč

Mgr. Daniela Hebnarová

Mgr. Jaroslava Loučková

RNDr. Eva Šílová

Mgr. Hana Formanová

Mgr. Jaroslav Němec

Dagmar Vávrová

komisi pro sport a volný čas dětí a mládeže

předseda: Michal Sum

tajemník: Mgr. Jiří Pánek

členové: Ing. Jiří Jachan

Jaroslava Krejčiříková

Ing. Martin Čechák

Ing. Karel Fleischmann

Ludmila Syptáková

RSDr. Vladimír Křemeček

MUDr. Arnošt Škrabal

Petr Klár

Rudolf Vykydal

Róbert Scholaster

Mgr. Pavel Hajna

Jana Valerová

komisi pro cestovní ruch

předseda: MUDr. Olga Sehnalová, MBA

tajemník: Mgr. Eduard Barot

členové: Ing. Zdeňka Dokoupilová

Eva Koppová

PhDr. Šárka Kašpárková

Mgr. Petr Sedláček

Ing. Jiří Stránský

Miroslav Rozkošný

Ing.Oldřich Kuchař

Ing. František Kubovič

MUDr. Richard Kreml

Ing. Pavel Nakládal

Ing. Petr Vrana

Barbora Kadlicová

komisi kulturní a společenskou

předseda: PhDr. Šárka Kašpárková

tajemník: Mgr. Petr Pálka

členové: MUDr. Jarmila Číhalová

Mgr. Jitka Dvořáková

Ing. Věra Knapková

Mgr. Vladimíra Hlavinková

MUDr. Eva Nováková

MgA. Tomáš Netopil

David Dvořáček

Miloslav Mucha

Mgr. Vlastimil Dvořák

Ing. Petr Vrana

RSDr. Vladimír Křemeček

Ing. Zdeňka Dokoupilová

Mgr. Jiří Bílek

komisi pro prevenci kriminality a městskou policii

předseda: Mgr. Petr Sedláček

tajemník: Miloslav Skřebský

členové: MUDr. Olga Sehnalová, MBA

Mgr. Jiří Pánek

Mgr. Luděk Remeš

RSDr. Vladimír Kenša

Mgr. Martin Čechák

Karel Malenovský

PhDr. Dagmar Cruzová

PhDr. Jaroslava Chudobová

Kamila Adamovská

Milan Komínek

MVDr. Michal Guth

Jiří Holomčík

komisi pro architekturu města, regeneraci a rozvoj MPR

předseda: Mgr. Petr Sedláček

tajemník: Ing. Miloš Prudil

členové: Mgr. Miloš Malý

Ing. Zdeňka Dokoupilová

Ing. Jan Slanina

Ing. arch. Radmila Vraníková

Ing. arch. Milan Krouman

Ing. Jana Kubíková

Vít Pořízek

Ing. Petr Dvořáček

Mgr. Blanka Šimůnková

Ing. Klára Hodaňová

Ing. Jiří Čermák

Mgr. Petr Pálka (Muzeum Kroměřížska)

komisi pro rozvoj města a podporu zaměstnanosti

předseda: Mgr. Miloš Malý

tajemník: Ing. Josef Koplík

členové: Martin Hassa

Ing. Jan Slanina

Marek Šindler

Ing. Jaroslav Adamík

Mgr. Petr Sedláček

MUDr. Olga Sehnalová, MBA

Miloslav Mucha

JUDr. Karel Smíšek

Ing. Jan Videman

RNDr. Bc. Miroslav Ševčík

Ing. Jaroslava Nováková

Ing. Jiří Jachan

Tomáš Jakubec

Róbert Scholaster

Bc. Jan Talafant

Bc. Miroslav Popovský

komisi likvidační a škodní

předseda: PhDr. Zdeněk Coufal

tajemník: Ludmila Navrátilová

členové: Mgr. Petr Sedláček

Ing. Petr Dvořáček

Mgr. Vlastimil Dvořák

Ing. Josef Illa

JUDr. Ivana Bukovská

Bc. Jan Pšeja

Ing. Lenka Urbanová

Věra Nezdařilová

Bc. Iva Tupá

Miroslava Pagáčová

Eva Vejvodová

Miroslava Sigmundová

Jana Valerová

komisi letopiseckou

předseda: Mgr. Marta Zapletalová

tajemník: Lubomír Fila

členové: Mgr. Jitka Dvořáková

Danuše Dvořáková

Olga Vaverková

Jana Hánošová

Emílie Čermáková

PhDr. Pavel Kočí

PhDr. Jitka Jurčíková

Mgr. Petr Pálka (Muzeum Kroměřížska)

PhDr. Zdeňka Malcherová

Emílie Zavadilová

komisi pro posouzení a vyhodnocení dodavatele

předseda: Mgr. Miloš Malý

tajemník: Ing. Josef Císař

členové: Mgr. Petr Sedláček

Ing. Jan Žárský

Michal Sum

MVDr. Michal Novák

MUDr. Ondřej Debef

MUDr. Arnošt Škrabal

RSDr. Vladimír Kenša

komisi pro dopravu a BESIP

předseda: Michal Sum

tajemník: Libor Hájek

členové: Ing. Bohdan Procházka

Ing. Vlastimil Foltýn

Zdenka Daňhelová

Lambert Hanzal

Ing. Emil Vraník

Ing. Jan Brázdil

Miloslav Skřebský

Karel Petráš

MUDr. Olga Sehnalová, MBA

Mgr. Petr Sedláček

Ing. Lubomír Šimůnek

Bc. Jan Talafant

Ing. Petr Komínek

komisi bytovou

předseda: MUDr. Olga Sehnalová, MBA

tajemník: Jaroslava Stejskalová

členové: Mgr. Petr Sedláček

MUDr. Jarmila Číhalová

Ing. Olga Sehnalová

RSDr. Vladimír Kenša

Lambert Hanzal

Dana Borýsková

Mgr. Ivo Vojtek

Ing. Petr Dvořáček

komisi sociální

předseda: Ing. Olga Sehnalová

tajemník: Danuše Frajtová

členové: MUDr. Jarmila Číhalová

Mgr. Jitka Dvořáková

JUDr. Antonín Chalupník

Mgr. Libor Jarmar

Bc. Hana Smítalová

Karel Malenovský

Mgr. Šárka Jelínková

MUDr. Zdeněk Lžičař

Mgr. Alena Perglová

Mgr. Monika Vymazalová

JUDr. Karel Smíšek

Jarmila Váverková

Ing. Ivan Jambrikovič

komisi pro projednávání přihlášek do domovů důchodců a ústavu sociální péče pro mentálně postižené občany na území města Kroměříže

předseda: MUDr. Jarmila Číhalová

tajemník: Dana Borýsková

členové: Ing. Olga Sehnalová

Mgr. Ivo Vojtek

JUDr. Antonín Chalupník

MUDr. Jana Dundálková

Marie Kameníková

komisi pro partnerská města

předseda: Mgr. Jitka Dvořáková

tajemník: Mgr. Petr Pálka

členové: MUDr. Jarmila Číhalová

Ing. Jiří Jachan

Mgr. Jiří Kubáček

PhDr. Šárka Kašpárková

Mgr. Daniela Hebnarová

Ing. Oldřich Kuchař

Mgr. Eduard Barot

Mgr. Jarmila Brožíková

Ing. Jaromír Vlček

Jitka Popovská

PhDr. Zdeněk Coufal

komisi pro životní prostředí a veřejná prostranství

předseda: Ing. Zdeňka Dokoupilová

tajemník: RNDr. Božena Ševčíková

členové: MVDr. Michal Novák

MUDr. Jarmila Číhalová

MUDr. Olga Sehnalová, MBA

Ing. Martin Posolda

MVDr. Michal Guth

Ing. Petr Vodák

Mgr. Magda Šimčíková

Ing. Ondřej Grebík

Vojtěch Richter

MUDr. Eva Nováková

Anna Sochorová

Svatoslav Čech

Ing. Milan Jachan

MVDr. Karel Chvátal

komisi pro zdravotnictví a zdravý životní styl

předseda: MUDr. Jarmila Číhalová

tajemník: Anna Snídalová

členové: MUDr. Aleš Bednář

MUDr. Arnošt Škrabal

MUDr. Olga Sehnalová, MBA

MVDr. Karel Chvátal

Marta Koppová

MUDr. Ondřej Debef

MUDr. Pavel Třeštík

MUDr. Martin Sedlák

MUDr. Jana Mathonová

Mgr. Dagmar Ondrušková

Ing. Jiří Kořínek

Markéta Vymětalová

Karla Řezáčová

komisi pro projekty Zdravé město a Bezpečná komunita

předseda: MUDr. Olga Sehnalová, MBA

tajemník: Ing. Jana Knapková

členové: MUDr. Jarmila Číhalová

Mgr. Petr Sedláček

Ing. Olga Sehnalová

RSDr. Vladimír Křemeček

Ing. Zdeňka Dokoupilová

Michal Sum

PhDr. Šárka Kašpárková

JUDr. Karel Smíšek

Mgr. Jitka Dvořáková

povodňovou komisi města Kroměříže

předseda: Mgr. Miloš Malý

tajemník: Ing. Petr Vodák

místopředseda: Mgr. Petr Sedláček

místopředseda: Ing. Josef Menčl

členové: MUDr. Olga Sehnalová, MBA

Alois Novotný

Lambert Hanzal

Miloslav Skřebský

Jaroslav Ovčačík

Jiří Legát

Ing. Marcela Plačková

Zdeněk Janásek

Mgr. Pavel Zrna

Sdílejte článek

Tisknout článek