Výpisy z usnesení 104. schůze Rady města Kroměříže konané 19. října 2006

| 20.10.2006 |

Rada města Kroměříže na své 104. schůzi konané 19. října 2006 projednala mimo jiné tyto záležitosti:

 

schválila

uzavření smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 1230/1 – orná půda o výměře 113.123 m² v k. ú. Kroměříž s panem Petrem Došlíkem, bytem Sládkova 2584, Kroměříž – za účelem sportovního využití na dobu 50 let od 1. října 2008

vyhlásila

výběrové řízení na provozovatele útulku pro psy v předpokládaném počtu cca 40 psů z území města Kroměříže. Zájemci se mohou přihlásit a zároveň navrhnout podmínky a své představy o provozování nejpozději do 28. února 2007 na majetkoprávní odbor Městského úřadu Kroměříž

schválila

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 126,4 m² v domě č. pop. 10 ve Zlámance za účelem provozování pohostinství

schválila

uzavření dohod o změně veřejnoprávní smlouvy na výkonu přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků podle § 53, odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s obcemi: Bařice – Velké Těšany, Bezměrov, Honětice, Jarohněvice, Kostelany, Lubná, Lutopecny, Nová dědina, Rataje, Roštín, Skaštice, Soběsuky, Šelešovice, Troubky – Zdislavice, Věžky, Vrbka, Zborovice, Zdounky, Zlobice, na dobu určitou do 31. prosince 2010

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč rozpočtu města Kroměříže na rok 2006, pro občanské sdružení Jaspis Kroměříž na „Drakiádu“ pořádanou 28. října 2006 na letišti v Kroměříži

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2006, pro Gymnázium Kroměříž na vystoupení pěveckého sboru Gymnázia Kroměříž v Liptovském Mikuláši

Sdílejte článek

Tisknout článek