Výpisy z 60. schůze Rady města Kroměříže konané 2. prosince 2004

| 03.12.2004 |

Rada města Kroměříže na své 60. schůzi konané 2. prosince 2004 projednala mimo jiné tyto záležitosti:

 

schválila

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 21 m2 v přízemí domu č. pop. 1551 na nám. Míru v Kroměříži

 

jmenovala

paní Dagmar Vávrovou do funkce ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, s účinností od 1. ledna 2005

 

schválila

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž a obcí Racková, na základě které bude Městská policie Kroměříž vykonávat úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb. O obecní policii ve znění pozdějších platných změn a doplňků, nebo zvláštních zákonů, na katastrálním území obce Racková

 

schválila

umístění pokladničky pod vánočním stromem na Velkém náměstí v Kroměříži od 1. prosince 2004 do 31. prosince 2004 pro Sdružení Šance při Fakultní nemocnici, dětské klinice v Olomouci v rámci povolené sbírky finančních prostředků na zpříjemnění prostředí hospitalizovaných dětí na hemato-onkologickém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 pro Střední zdravotnickou školu v Kroměříži na vydání brožury vydávané u příležitosti 55 výročí založení Střední zdravotnické školy v Kroměříži

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek