Výpisy z 58. schůze Rady města Kroměříže konané 4. listopadu 2004

| 05.11.2004 |

Rada města Kroměříže na své 58. schůzi konané 4. listopadu 2004 projednala mimo jiné tyto záležitosti:

 

 

schválila

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 226 m2 v domě č. pop. 4091-2 na Nitranské ulici v Kroměříži pro Pečovatelskou službu Kroměříž, o. p. s. ode dne 1. 1. 2005 na dobu neurčitou za smluvní výši nájemného 300,- Kč/m2/ ročně, tj. 67.800,- Kč celkem, pro účely poskytování sociálních služeb v Kroměříži. Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace

 

schválila

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 223 m2 v domě č. pop. 52 v Bílanech včetně přilehlého dvora (stavební parcela č. 219) pro pana Marka Andrýska, bytem Rumunská 4048, Kroměříž ode dne 1. ledna 2005 na dobu neurčitou za účelem provozování pohostinství

 

 

schválila

krátkodobé užívání části bývalých vojenských garáží i vnějšího prostoru mezi garážemi za Kauflandem na dobu od 8. listopadu do 31. prosince 2004 pro pana Marka Procházku, bytem Nová 67, 663 47 Střelice, pro účely uložení techniky potřebné k demolici a materiálu vzniklého při likvidaci nedostavěného hotelu Aréna u zimního stadionu v Kroměříži s tím, že ostrahu objektu a uloženého materiálu zabezpečí na své náklady pan Marek Procházka

 

 

schválila

1.

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004, pro Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel onkologicky a hematologicky nemocných dětí na výrobu, tisk a rozeslání pozvánek na charitativní koncert v kostele Bl. Panny Marie dne 30. listopadu 2004

2.

převzetí záštity města Kroměříže nad charitativním koncertem v kostele Bl. Panny Marie dne 30. listopadu 2004 pořádaný Sdružením Šance – sdružení rodičů a přátel onkologicky a hematologicky nemocných dětí

 

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 na příspěvky, dle usnesení Rady města Kroměříže, pro Pionýrské centrum Kroměříž na provozní náklady

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek