Výpisy z 41. schůze RMK konané 11. 3. 2004

| 12.03.2004 |

Výpisy z usnesení 41. schůze Rady města Kroměříže konané 11. března 2004:

 

 

Rada města Kroměříže po projednání

 

schválila

pronájem části pozemku parc. č. 1115/1 – orná půda o výměře cca 2.100 m², části pozemku parc. č. 1115/35 – ostatní plocha o výměře cca 1.300 m² a pozemku parc. č. 1116/5 – orná půda o výměře 315 m², vše v k. ú. Kroměříž na ulici Obvodová pro Tělovýchovnou jednotu Slavia Kroměříž se sídlem Kotojedská 2590, Kroměříž na dobu určitou od 1. 4. 2004 do 31. 12. 2015 pro účely vybudování hřiště na kopanou

 

schválila

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 28 m2 v domě č. pop. 3303 U Sýpek v Kroměříži pro Nemovitost Servis, s. r. o. Bělovská 419, 768 21 Kvasice, zastoupenou paní Marcelou Cesarovou

 

schválila

zveřejnění záměru prodeje, případně pronájmu, pozemku parc. č. 437/3 – orná půda o výměře 2.815 m2 v k. ú. Trávník

 

schválila

zápis dětí do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Kroměříž, v termínu 1. – 30. dubna 2004

 

schválila

a)

uzavření provozu mateřských škol zřizovaných městem Kroměříž po dobu pěti týdnů od 12. 7. – 13. 8. 2004 z důvodu čerpání řádné dovolené. Výjimkou jsou Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766 a Štítného 3712, které budou v roce 2004 zajišťovat provoz v době letních prázdnin. Prázdninový provoz Mateřské školy, Mánesova 3766 a Mateřské školy, Štítného 3712 bude zabezpečen takto:

 

12. 7. – 30. 7. 2004

bude provoz zajišťovat Mateřská škola, Mánesova 3766, Mateřská škola Štítného 3712 bude v tomto termínu čerpat řádnou dovolenou

 

2. 8. – 13. 8. 2004

bude provoz zajišťovat Mateřská škola, Štítného 3712, Kroměříž, Mateřská škola, Mánesova 3766, bude v termínu od 2. 8. – 20. 8. čerpat řádnou dovolenou

 

Úhrada stravného za děti, které využijí prázdninový provoz, bude provedena předem v termínu do 9. 7. 2004

 

b)

uzavření jeslí Spáčilova 3240, Kroměříž po dobu pěti týdnů od 12. 7. – 13. 8. 2004 z důvodu čerpání řádné dovolené a upravuje úhradu příspěvku na poměrnou úhradu nákladů na dítě umístěné v jeslích za období letních prázdnin, tj. červenec a srpen

schválila

 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 9.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 pro Český svaz pomocných technických praporů – Vojenské tábory nucených prací, okresní výbor Kroměříž, na realizaci akce v rámci výročí 50 let ukončení útvaru PTP – VTNP

 

souhlasila

s užitím znaku města Kroměříže fotoklubem Gama Žilina na obálce publikace „40 rokov Českobudějovického mapového okruhu“

 

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 pro SK neslyšících Kroměříž, na částečnou úhradu nákladů na sportovní den pořádaný u příležitosti 10. výročí vzniku Sportovního klubu neslyšících Kroměříž

 

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč z částky 500.000,- z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004, pro TJ Slavia Kroměříž, oddíl juda, na částečnou úhradu nákladů na Velkou cenu města Kroměříže v judu žákovských kategorií

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč z částky 500.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004, pro Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Kroměříž na atletické závody „Sedláčkův memoriál“

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč z částky 500.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004, dle usnesení Rady města Kroměříže, pro Gymnázium Kroměříž, na slavnostní vyhodnocení desetileté spolupráce gymnázií Bad Uracha a Kroměříž

 

pověřila

místostarostku MUDr. Olgu Sehnalovou zastupováním města Kroměříže na jarním zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR 18. 3. 2004 ve Valašském Meziříčí

 

schválila

účast dalších členů delegace: Ing. Marie Pokorné, RNDr. Boženy Ševčíkové a Mgr. Kamila Navrátila

 

Sdílejte článek

Tisknout článek