Výpisy z 40. schůze RMK

| 27.02.2004 |

Rada města Kroměříže na své 40. schůzi konané 26. února 2004 projednala mimo jiné tyto záležitosti:

 

 

schválila

umístění pódia včetně zastřešení stávajících konstrukcí v horní části Velkého náměstí v Kroměříži v termínu od 7. 4. 2004 do 21. 11. 2004.

 

schválila

záměr vybudovat chodník v ulici Na Lindovce v Kroměříži v části od Kojetínské ulice po ulici Pavlákova

 

schválila

zřízení přechodu pro chodce přes ulici Na Lindovce v Kroměříži v místě vyústění chodníku z ulice Pavláková

 

schválila

pozvání prezidenta Rumunské republiky pana Iona Iliescu k návštěvě města Kroměříže dne 8. dubna 2004 v rámci jeho dvoudenní oficiální návštěvy České republiky. Pozvání bude doručeno prostřednictvím velvyslance Rumunské republiky v ČR v předloženém znění dopisu a po potvrzení návštěvy pana prezidenta v Kroměříži bude v součinnosti s velvyslanectvím Rumunské republiky v ČR projednán podrobný program jeho návštěvy v Kroměříži

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku cyklistickému oddílu Cyklo MXM Hulín na ceny pro dětské soutěže závodu horských kol ve výši 3.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004

 

souhlasila

s užitím znaku města Kroměříže panem Rudolfem Koukolem k představení finančních partnerů ceny SALVATOR 2003 na internetových stránkách www.cenasalvator.cz a tištěných pozvánkách.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek