Výpisy z 33. schůze Rady města Kroměříže

| 05.12.2003 |

Rada města Kroměříže na své 33. schůzi konané 4. prosince 2003 mimo jiné projednala tyto záležitosti:

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na Mezinárodní vánoční turnaj žáků konaný dne 22. 12. 2003 pro Hokejový klub Kroměříž VTJ

 

schválila

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor místnosti č. 2.26 o výměře 18,68 m2, místnosti č. 2.27 o výměře 21,85 m2 a místnosti č. 2.25 o výměře 10,96 m2 v prvním poschodí domu č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži

 

schválila

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1230/1 v k. ú. Kroměříž o výměře 113.123 m2 Zemědělské společnosti Kvasicko, a. s. Trávník 123 pro zemědělské využití

 

Sdílejte článek

Tisknout článek