Výpis z usnesení ustavujícího I. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 31. října

| 01.11.2006 |

Zastupitelstvo města Kroměříže na svém ustavujícím I. zasedání konaném 31. října 2006 projednalo mimo jiné tyto záležitosti:

 

z v o l i l o

Mgr. Miloše Malého, starostou města Kroměříže, na plný pracovní úvazek

z v o l i l o

do funkcí místostarostů města Kroměříže:

MUDr. Olgu Sehnalovou, na pracovní úvazek 0,7

Mgr. Petra Sedláčka, na plný pracovní úvazek

MUDr. Jarmilu Číhalovou, na pracovní úvazek 0,8

z v o l i l o

za neuvolněné členy Rady města Kroměříže:

Marka Šindlera

Mgr. Jitku Dvořákovou

Michala Suma

Mgr. Jiřího Kubáčka

Ing. Zdeňku Dokoupilovou

z v o l i l o

RSDr. Vladimíra Kenšu, neuvolněným předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

Mgr. Miloslavu Noskovou, neuvolněnou členkou kontrolního výboru

Mgr. Danielu Hebnarovou, neuvolněnou členkou kontrolního výboru

JUDr. Karla Smíška, neuvolněným členem kontrolního výboru

PhDr. Šárku Kašpárkovou, neuvolněnou členkou kontrolního výboru

z v o l i l o

Ing. Jiřího Jachana, neuvolněným předsedou finančního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

Marka Šindlera, neuvolněným členem finančního výboru

Ing. Olgu Sehnalovou, neuvolněnou členkou finančního výboru

Ing. Jana Žárského, neuvolněným členem finančního výboru

Michala Suma, neuvolněným členem finančního výboru

Ing. Jaroslava Adamíka, neuvolněným členem finančního výboru

Ing. Zdeňku Dokoupilovou, neuvolněnou členkou finančního výboru

u r č i l o

místostarostku MUDr. Olgu Sehnalovou, MBA zastupováním starosty města Kroměříže v době jeho nepřítomnosti a k jednání a k rozhodování ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi města Kroměříže

p o v ě ř i l o

MUDr. Jarmilu Číhalovou, MUDr. Ondřeje Debefa, Mgr. Jitku Dvořákovou, Mgr. Danielu Hebnarovou, Ing. Jiřího Jachana, Mgr. Miloslavu Noskovou, Mgr. Petra Sedláčka a MUDr. Olgu Sehnalovou, MBA prováděním občanských obřadů

s c h v á l i l o

právo používání závěsného odznaku se státním znakem České republiky při uzavírání občanských sňatků, při vítání dětí do občanského života a při dalších významných příležitostech, pro místostarosty města Kroměříže, MUDr. Ondřeje Debefa, Mgr. Jitku Dvořákovou, Mgr. Danielu Hebnarovou, Ing. Jiřího Jachana, Mgr. Miloslavu Noskovou - členy Zastupitelstva města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek