Výpis z usnesení 61. schůze Rady města Kroměříže konané 9. prosince 2004

| 10.12.2004 |

Rada města Kroměříže na své 61. schůzi konané 9. prosince 2004 mimo jiné projednala tyto záležitosti:

 

 

schválila

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 68,85 m2 v domě č. pop. 3161 na Tovačovského ulici v Kroměříži

 

 

schválila

uzavření provozu mateřských škol zřizovaných městem Kroměříž v 53. týdnu kalendářního roku, tj. v období od 27. prosince do 31. prosince 2004 pro malý zájem rodičů o umístění dětí v těchto předškolních zařízeních. Výjimkou je Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, která bude pro děti z ostatních mateřských škol v tomto termínu zajišťovat provoz

 

 

schválila

účast města Kroměříže v informační kampani občanského sdružení Ekodomov s názvem „Bioodpad živá hmota pro nový život“

 

 

vzala na vědomí

1.

informaci o ukončení I. etapy projektu „Komunitní plánování sociálních služeb“

2.

možnost poskytnutí vybraných prostor Základní školy, Kroměříž, Albertova 4062 pro zřízení Seniorcentra a Centra zdravotně postižené mládeže

 

 

uložila

tajemníkovi Městského úřadu Kroměříž určit po dobu rekonstrukce obřadní síně Městského úřadu Kroměříž (květen, červen 2005), aby místem pro konání svatebních obřadů a dalších slavnostních obřadů byla kaple sv. Kříže v areálu firmy Elma-therm, Tovačovského 318, Kroměříž, a to na základě písemného souhlasu vlastníka této firmy,

konstatovala

že po tuto dobu nebude za obřady na tomto místě vybírán správní poplatek.

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek