Vypalování suché trávy je mnohem škodlivější než si někteří myslí

| 18.03.2004 |

Vypalování suché trávy je mnohem škodlivější , než si někteří myslí

 

První teplé sluneční paprsky nás zbavily zbytků letošního sněhu a spousta občanů se již chystá k prvním zahradnickým pracem, mezi které bohužel někdy patří i vypalování staré suché trávy. O rozšíření tohoto nešvaru nás přesvědčuje smutný pohled na hořící plochy a doutnající spáleniště na různých místech našeho města i přilehlých obcí.

Mnozí si však neuvědomují důsledky pouhého škrtnutí sirkou, které může mít ničivý dopad jak na nejrůznější obojživelníky, ještěrky, hmyzí společenstva, některé druhy rostlin, tak na kvalitu ovzduší, jelikož dochází k úniku velkého množství škodlivých látek..

Když pomineme nebezpečí vzniku požáru, který může ohrozit na životě i Vás, při hoření suché trávy vzniká vysoká teplota (600 oC – 800 oC), která může způsobit zničení až 3/4 vývojových stádií hmyzu nebo dokonce jejich úplné vyhubení, dále kouř a zplodiny také ohrožují veškeré živočichy sdružující se na stromech a keřích až do výše 3 m.

Plošné vypalování prostor řeší Vyhláška města Kroměříže č. 4/99, čl. III. odst. 4). Dále § 78 písm. s) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění. Podle tohoto zákona můžou orgány požární ochrany za přestupek uložit pokutu až do výše 25 000,- Kč. (Kontrolou dodržování Vyhlášky města Kroměříže jsou pověřeni strážníci Městské policie Kroměříž).

Proto apelujeme na Vaše ekologické cítění a věříme, že nepodlehnete pokušení takto hazardovat se životem svým i několika tisíců živočichů a nezpůsobíte přírodě i našemu životnímu prostředí další nenahraditelné škody. Za všechny zachráněné živočichy a rostliny Vám již nyní děkujeme.

 

Danuše Nedvědová

Odbor ŽP

MěÚ Kroměříž

 

Sdílejte článek

Tisknout článek