Vyhlášení Výzvy č. 3 k předkládání žádostí o dotaci na rekonstrukce bytových domů z IPRM Kroměříže

| 01.04.2011 |

Město Kroměříž vyhlásilo 1. dubna 2011 novou výzvu k předkládání žádostí o dotaci na rekonstrukce bytových domů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže (IPRM). Žádost mohou podat vlastníci bytových domů nebo společenství vlastníků jednotek, jejichž bytový dům se nachází v tzv. problémové zóně Jihovýchod (sídliště Zachar, Slovan II, Oskol a Bělidla).

Dotaci ve výši 40 % ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu je možné získat na regeneraci společných částí bytového domu. Podporovanými aktivitami jsou například rekonstrukce balkonů, modernizace výtahů, odstranění statických poruch domů, rekonstrukce střech a vnitřních rozvodů, zateplení a výměna oken a dveří. Dotace je poskytována zpětně na základě vyúčtování vynaložených výdajů, tudíž je nutné předfinancování celé akce z vlastních prostředků. Poté, co je žádost schválena městem Kroměříží a Centrem pro regionální rozvoj v Olomouci, vyhlašuje žadatel výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Řídí se přitom závaznými příručkami Integrovaného operačního programu (IOP).

Od června 2009, kdy byla vyhlášena první výzva, bylo schváleno 22 projektových žádostí na rekonstrukce bytových domů v Kroměříži za téměř 78 milionů korun. K dnešnímu dni je úspěšně dokončeno a proplaceno již 14 projektů, které řešily především náhradu ocelových balkonů za lodžie, modernizaci výtahů, zateplení obvodového pláště a stropů sklepů, výměnu oken a vchodových dveří.

Výzva č. 3 je kontinuální, takže žádosti budou přijímány a hodnoceny průběžně až do vyčerpání finančních prostředků určených pro tuto výzvu. V rámci výzvy mohou být schváleny projekty v maximální celkové výši 25 milionů korun (z toho dotace 10 milionů korun).

Text výzvy a všechny další informace naleznete na webových stránkách www.mesto-kromeriz.cz/iprm. Veškeré dotazy zodpoví Iveta Staňková, manažerka IPRM (iveta.stankova@mesto-kromeriz.cz, tel. 573 321 285).

Sdílejte článek

Tisknout článek