Výběrové řízení na pozici vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu

| 14.01.2014 |

Kroměřížská radnice hledá vhodného kandidáta, který bude ve městě řídit odbor kultury a cestovního ruchu. Odbor vznikl na začátku nového roku sloučením útvaru propagace a cestovního ruchu a oddělení kultury, které spadalo pod někdejší odbor školství, kultury a sociální péče. Nyní radnice vyhlásila výběrové řízení na vedoucího nového odboru.

Kandidát na obsazení této pozice musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, minimálně 3 roky praxe v oboru, zkušenosti s problematikou plánování a řízení kultury a cestovního ruchu, včetně znalostí příslušných právních předpisů. Radnice také požaduje orientaci v problematice destinačního managementu, marketingu cestovního ruchu a výbornou znalost místního kulturního prostředí. Výhodou jsou zkušenosti s vedením kolektivu, všeobecný přehled, manažerské dovednosti, výborné komunikativní, řídící a organizační schopnosti. Mezi dalšími požadavky jsou dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B, znalost anglického jazyka (znalost druhého cizího jazyka výhodou) či znalost zákonů o obcích a dalších právních předpisů. Úplné znění požadavků je zveřejněno zde www.mesto-kromeriz.cz/download/uredni-deska/027_2014.pdf.

Současně s přihláškou, strukturovaným životopisem, výpisem z evidence Rejstříku trestů a ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání musí uchazeč předložit písemný návrh koncepce rozvoje kultury a cestovního ruchu města Kroměříže (max. na 2 strany) a před uzavřením pracovního poměru musí doložit splnění předpokladů pro vedoucího úředníka dle zákona č. 451/1991 Sb. Přihlášky se všemi náležitostmi a přílohami je třeba doručit nejpozději do 31. ledna 2014 na personální útvar Městského úřadu Kroměříž.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek