Vlastníci památek mohou žádat o dotaci na jejich obnovu

| 22.02.2011 |

Kroměříž – Tak jako v loňském roce mohou vlastníci nemovitých kulturních památek umístěných mimo území Městské památkové rezervace Kroměříž také letos požádat o dotaci ministerstva kultury vyřizované prostřednictvím kroměřížské radnice. Cílem programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ je podílet se na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky. Zájemci mohou své žádosti s povinnými přílohami podávat na odboru školství, kultury a státní památkové péče ve dvou termínech, v prvním kole do 28. února a ve druhém do 30. dubna 2011. Dotace bude poskytnuta v souladu s koncepcí Programu podpory památkového fondu ve správním obvodu ORP Kroměříž, která je i s dalšími souvisejícími informacemi zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže zde www.mesto-kromeriz.cz/komisedet.asp

„Na základě již vydaných závazných stanovisek k opravám kulturních památek a k restaurování očekáváme již v prvním kole požadavky, které mohou překračovat celkovou kvótu přidělenou ORP Kroměříž v roce 2011, která činí 1 128 000 korun. Předpokládáme, že cca 1 milion korun Komise státní památkové péče rozdělí už v I. kole,“ uvedla Alena Staňová z odboru školství, kultury a státní památkové péče s tím, že lze žádat na akci o minimálních celkových nákladech 60 000 korun.

Pokud zájemce uvažuje o případných opravách kulturní památky, doporučuje městský úřad před zadáním projektu a v průběhu projekčních prací konzultovat záměr s garantem Národního památkového ústavu v Kroměříži Ing. Vojtou (tel.: 573 301 455) „Pokud je zájem o dotaci, která by byla v souladu s „Koncepcí“ zveřejněnou na webových stránkách města Kroměříže a žadatel již má zpracovanou projektovou dokumentaci či restaurátorský záměr, doporučujeme co nejdříve podat žádost o závazné stanovisko, které je jednou z povinných příloh k žádosti o dotaci. Počítejte minimálně se 30-ti denní lhůtou nutnou pro zpracování žádosti o závazné stanovisko k opravě kulturní památky. V případě složitějších akcí, které nebyly předem konzultovány a nebo v případě chybějících dokladů, může dojít ke stavu, kdy bude závazné stanovisko vydáno ve lhůtě delší než 60 dnů. Vydané závazné stanovisko nemá omezenou dobu platnosti a lze ho použít jako přílohu k žádostem o dotaci i v příštích letech,“ doplnila Alena Staňová.

Případné dotazy k dotaci zodpoví osobně, emailem nebo telefonicky Ing. Alena Staňová, odborná referentka odboru školství, kultury a státní památkové péče, tel 573 321 208, alena.stanova@mesto-kromeriz.cz. Bližší údaje a formuláře jsou na stránkách Ministerstva kultury:

www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/

 

Sdílejte článek

Tisknout článek