VaK: Zastupitelé jednali o dalším postupu ve věci akcií společnosti

| 01.12.2006 |

Kroměříž - Zastupitelé města Kroměříže na svém zasedání ve čtvrtek 30. listopadu opět jednali o problematice akcií společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž. Vzhledem k tomu, že na posledním jednání bývalého zastupitelstva byl bod týkající se akcií této společnosti pouze stažen z programu bez jakéhokoliv následného vyjádření, muselo si nové zastupitelstvo ujednat další postup v této složité záležitosti. 
Společnosti, které o prodej akcií jeví zájem, se na radnici neustále obracejí s dotazy, jaký bude další postup. Některé potvrzují  svůj stále trvající zájem o odkup akcií, jiné deklarují svá stanoviska či navrhují nejrůznější postupy, jak by měla radnice vzniklou situaci řešit. Každá strana přitom hájí své zájmy a snaží se vytěžit z dané situace maximum. „Vedení města musí udělat zásadní strategické rozhodnutí, aby došlo k jednoznačnému určení dalšího směrování společnosti," vysvětlil kroměřížský starosta Miloš Malý. Zastupitelé nakonec schválili usnesení, v němž ukládají starostovi učinit veškeré kroky s cílem zachovat vliv města Kroměříže ve společnosti Vodovody a kanalizace, ochránit hodnotu majetku města v této společnosti, stabilizovat ji a získat finanční zdroje z Evropské unie na potřebné investiční aktivity. „K tomu, abychom mohli na neustálé dotazy akcionářů, vedení společnosti zájemců o koupi akcií, ale i  médií a občanů reagovat, musíme mít k tomu mandát od zastupitelstva. Tyto, byť obecně formulované cíle, nám dávají směr, jakým máme postupovat," uvedl starosta města Miloš Malý. 
Zastupitelé na návrh finančního výboru schválili také ustanovení sedmičlenného pracovního týmu, jehož úkolem je shromáždit veškeré podklady a informace o majetkoprávních vztazích společnosti, jejích akcionářích, zájemních o koupi akcií, vedených soudních sporech a jejich stranách a vůbec o celkové situaci ve společnosti. Složení tohoto týmu sestaveného ze zástupců všech politických stran zvolených do zastupitelstva navrhne rada města na svém nejbližším zasedání a jmenný výstup bude předložen zastupitelům k projednání 21. prosince.

Sdílejte článek

Tisknout článek