V Kroměříži začíná revitalizace sídliště Oskol

| 10.06.2011 |

Kroměříž - Kroměřížská radnice během příštího týdne zahajuje další etapu úpravy veřejných prostranství v rámci projektu Integrovaný plán rozvoje města Kroměříže (IPRM). Město již obdrželo závazný příslib finanční dotace z Evropské unie a v rámci této aktivity se pustí do revitalizace prostoru panelového sídliště Oskol, vymezeného ulicemi Oskol, Spáčilova, Obvodová, U Rejdiště a Úprkova. Rozpočet akce činí celkem 27 milionů 846 tisíc korun, 85 procent nákladů pokryje evropská dotace a realizace projektu by měla být ukončena nejpozději v říjnu letošního roku.

Podle projektové manažerky Ivety Mišurcové stavba zahrnuje úpravu, případně rozšíření stávajících chodníků včetně dobudování dalších ploch pro kontejnery, úpravu odstavných a parkovacích ploch a také sjezdů a přístupů k nemovitostem. „Rekonstrukce se dotkne také 14 stávajících dětských hřišť, která zmodernizujeme a vybavíme novými herními prvky. Počítá se i s obnovou zeleně v podobě dosadby listnatých a jehličnatých stromů a kvetoucích keřů,“ uvedla Iveta Mišurcová, podle níž dojde i k rozšíření chodníku mezi ulicemi Obvodová a Spáčilova na parametry cyklostezky a v části sídliště vznikne i kopec na sáňkování pro menší děti.

Celkem by měla rekonstrukce zasáhnout plochu o rozloze 80 tisíc čtverečních metrů. „Z toho téměř 10 tisíc m2 připadá na chodníky, 3 tisíce m2 na plochy pro parkování a další téměř tři tisíce m2 na plochu hřišť,“ doplnil Josef Císař z radničního odboru rozvoje města.

Generálním dodavatelem prací je po řádném výběrovém řízení Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. Ta by měla během stavby mimo jiné průběžně komunikovat s občany a informovat je o možném omezení přístupu k domům, případně o omezení parkování.

V minulosti již město podobným způsobem změnilo tvář největšího sídliště Zachar či sídliště Bělidla. Výhledově by se chtělo zaměřit i na sídliště Slovan.

Sdílejte článek

Tisknout článek