V Kroměříži je připraven zajímavý předvelikonoční víkend

| 01.04.2011 |

Kroměříž - Město Kroměříž ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem, Arcibiskupským gymnáziem a s Římskokatolickou farností svatého Mořice v Kroměříži připravili na předvelikonoční víkend sérii zajímavých akcí.

V pátek 15. dubna začne v Kroměříži tradiční velikonoční jarmark lidových řemesel. Prodejci se na Velké náměstí začnou sjíždět už od půl osmé a svůj sortiment nabídnou až do 18. hodiny. Součástí jarmarku bude odpoledne i doprovodný program. V době od 15.30 do 16 hodin vystoupí na pódiu s velikonočním pásmem žáci Základní umělecké školy Kroměříž a od 16 do 16.40 h valašský soubor Malá Rusava. Jarmark od 17 do 18 hodin zakončí koncert bluesové kapely Karburátor Blues Band.

V pátek 15. dubna se v Kroměříži uskuteční také Pouť ke cti Panny Marie Bolestné v kostele svatého Mořice. Mše svaté se budou konat v 6.30, 8 a 11 hodin a v 9.30 hodin bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner. Na programu dne je dále křížová cesta a svaté požehnání (od 13 h), křížová cesta a mše svatá (17h) a svátost smíření (7 – 11h a 16– 18h).

Zajímavý velikonoční víkend nabízí i Arcibiskupský zámek, který na dny 15. – 17. dubna připravil Dny poutníků. V prostorách zámku proběhne přehlídka poutních míst Čech a Moravy. Poutníci, kteří se zúčastní mše svaté v kostele sv. Mořice, obdrží obrázek Panny Marie. S tímto obrázkem se prokáží v pokladně Arcibiskupského zámku a obdrží padesátiprocentní slevu ze vstupného na trasu VIA UNESCO (zahrnuje prohlídku historických sálů zámku, věž a Květnou zahradu). Plné vstupné je 180 Kč, zvýhodněná cena je pouze 90 Kč. Stejnou slevu obdrží také rodinní příslušníci studentů Arcibiskupského gymnázia, kteří se zúčastní v pátek 15. 4. třídních schůzek a v pokladně zámku se prokáží pozvánkou na třídní schůzky. Po celé tři dny bude zámek výjimečně otevřen od 9 do 17 hodin.

Sdílejte článek

Tisknout článek