V Kroměříži byla zahájen projekt Revitalizace porostů Podzámecké zahrady

| 02.02.2011 |

Kroměříž - V týdnu od 10. ledna byla v Kroměříži zahájena realizace projektu „Revitalizace porostů Podzámecké zahrady" financovaného z Operačního programu Životní prostředí. Řadí se k nejrozsáhlejším obnovám, které za poslední léta proběhly v moravských zámeckých zahradách.

Vyvrcholí tak pečlivá projektová příprava, na které dlouhodobě spolupracovala Mendelova univerzita a odborníci Národního památkového ústavu. Během následujících dvou let dojde jak ke kácení mnoha desítek nemocných a poškozených stromů, tak k rozsáhlé výsadbě nové generace dřevin v zahradě, poslední léta sužované přírodními živly. Z pohledu odbornosti nejnáročnější a také nejnákladnější bude realizace té části projektu, ve které arboristé provedou zdravotní a bezpečnostní ošetření více jak 1200 stromů. Budou mezi nimi i mnozí z nejstarších svědků bohaté kulturní historie zahrady.

Podzámecká zahrada v Kroměříži patří k nejkvalitnějším dílům zahradního umění vytvořeným na území naší republiky. Bohatá rostlinná složka se tu snoubí v dokonale harmonický celek s ušlechtilou architekturou staveb a oky vodních ploch. Tuto krásu po celé generace obdivují jak obyvatelé města, tak četní návštěvníci ze všech částí naší planety. Dřeviny, které tvoří podstatnou část celého díla, jsou však živými organismy, které postupně stárnou, odumírají a musí být nahrazovány jinými. Jen kvalitní péčí a citlivou obměnou je možné zahradu uchovat v celé její rozmanitosti a kráse.

Obnova by měla probíhat po etapách rovnoměrně na celé ploše zahrady. Náklady na realizaci dosáhnou ke hranici 7 milionů korun. Realizační firma vzešla z výběrového řízení a stala se jí renomovaná moravská společnost Zahrada Olomouc.

Naší společnou snahou bude, aby během prací docházelo pouze k minimálnímu omezování návštěvnického provozu zahrady. Naopak věříme, že si návštěvníci zahrady nenechají ujít příležitost a na vlastní oči budou sledovat průběh prováděných zásahů.

Přesto žádáme návštěvníky o shovívavost, opatrnost a respekt v místech, kde se bude intenzivně pracovat. Informace o aktuální situaci v Podzámecké zahradě včetně případných uzavírek budou průběžně uveřejňovány na internetových stránkách Arcibiskupského zámku. "Protože zájem obyvatel Kroměříže o dění ve městě je velký, nabízíme občanům možnost sledovat průběh prací v Podzámecké zahradě formou krátkých reportáží a fotodokumentace, které najdou ne webových stránkách www.nczk.cz v sekci Podzámecká zahrada," uvedla mluvčí NPÚ Kroměříž Dagmar Šnajdarová.

 

(Tisková zpráva NPÚ Kroměříž)

 

Kontakty a informace:

Ing. Martin Krčma, kastelán Státního arcibiskupského zámku v Kroměříži, 573 502 015, 725 173 391, krcma@kromeriz.npu.cz, www.zamek-kromeriz.cz

Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., specialista na historickou zeleň, 573 301 453, 724 808 266

Bc. Dagmar Šnajdarová, pracovník PR NPÚ Kroměříž, 573 301 435, 725 308 460, snajdarova@kromeriz.npu.cz, www.npu.cz

Sdílejte článek

Tisknout článek