V Knihovně Kroměřížska začalo Fórum Zdravého města

| 13.09.2006 |

Kroměříž – Oblastem podnikání a veřejné správy se v úterý 12. září věnovalo úvodní setkání čtyřdílného cyklu diskuzních besed kroměřížské radnice se zdejšími institucemi a obyvateli města. Celý cyklus nazvaný Fórum Zdravého města si klade za cíl analyzovat současnou situaci v nejrůznějších oblastech života v Kroměříži a navrhnout změny rozvíjející tyto oblasti v dalším období. Účastníci prvního ze čtyř naplánovaných setkání, kterých bohužel nebylo mnoho, si mohli vyslechnout aktuální informace z oblasti podnikání, zaměstnanosti nebo činnosti veřejné správy a měli také možnost navrhnout opatření, která by dané oblasti dále rozvíjela a tím zlepšila život ve městě. V oblasti podnikání účastníci setkání projednávali například problematiku podpory příchodu investorů a nových podnikatelských aktivit do města, rozvoj spolupráce s podnikatelskou veřejností, rozvoj turistického ruchu či problematiku nezaměstnanosti v regionu. Tématem oblasti veřejné správy byla pro změnu například informovanost a komunikace kroměřížské radnice, zlepšování kvality veřejné správy apod. Nové zajímavé podněty, které na fóru zazněly, budou zapracovány do  Plánu zdraví, což je strategický dokument, jímž se radnice řídí. Jedná se o přehledem záměrů, které by podle názoru veřejnosti a odborníků měly být postupně naplněny, aby bylo možné Kroměříž považovat za Zdravé město.
Další část cyklu Fórum Zdravého města bude pokračovat ve čtvrtek 21. září a bude se věnovat oblastem životního prostředí a dopravy. Na programu třetího setkání v termínu 26. září bude vzdělávání a kultura. Závěrečnou část, zaměřenou na sociální oblast a zdravý životní styl, mohou zájemci navštívit v úterý 3. října. S výjimkou čtvrtku 21. září, kdy diskuze začíná v 16.30 hodin, začínají všechna setkání v 16 hodin v Knihovně Kroměřížska.
Jak už z názvu vyplývá, Fórum Zdravého města je součástí stejnojmenného projektu Zdravé město Kroměříž. Jde o mezinárodní projekt Světové zdravotní organizace (WHO). Každé město v Evropě, které je do něj zapojeno, musí mít zpracovaný Plán Zdravého města, který je strategickým dokumentem rozvoje města. Jeho cílem je hledání konsensuální cesty k podpoře zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života v místních podmínkách města i regionu.

Sdílejte článek

Tisknout článek