Upřesněný návrh programu XXXVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 28. srpna 2014

| 22.08.2014 |

Upřesněný návrh programu XXXVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 28. srpna 2014:

 

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej pozemku parc. č. 641/17 v k. ú. Kroměříž

2/2 Prodej části pozemku parc. č. 244/1 v k. ú. Kotojedy

2/3 Nabytí části pozemku parc. st. č. 2719 v k. ú. Kroměříž

2/4 Změna budoucího kupujícího bytové jednotky a garáže v domě č. pop. 3270 na ulici Talichova v Kroměříži

2/5 Zrušení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty pro paní Marii Knolovou a paní Evženii Kyjovskou

2/6 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 619/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže

2/7 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 395/3 v k. ú. Postoupky

2/8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 245 v k. ú. Hradisko

2/9 Zřízení věcných břemen – služebnosti inženýrských sítí

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Dotace mimo řádné dotační tituly – Středomoravské sdružení orientačních

sportů

3/2 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na

provoz dopravního hřiště

3/3 Závěrečný účet a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení

České dědictví UNESCO

3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014

4. Různé

4/1 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže

4/2 Paní Sylvianne Brazillier (1922), Chateaudun, ocenění

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

 

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek