Upřesněný návrh programu XXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 30.12.2004 |

Upřesněný návrh programu XXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže:

 

 

1.

Zahájení

 

2.

Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Nabytí movitých a nemovitých věcí v k. ú. Kroměříž od ČR – Ministerstva obrany

podle darovací smlouvy ev. č. 418361559

2/2 Nabytí movitých a nemovitých věcí v k. ú. Kroměříž od ČR – Ministerstva obrany

podle darovací smlouvy ev. č. 418361518

 

3.

Různé

3/1 Předání Pamětní medaile města Kroměříže panu Igoru Henzélymu, Petru

Hudečkovi a Marku Viliamsovi

16.15 hod

 

4. Interpelace

 

5. Závěr

 

 

 

 

Ing. Petr Dvořáček starosta města Kroměříže

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek