Upřesněný návrh programu XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 20. prosince 2012

| 14.12.2012 |

Upřesněný návrh programu XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 20. prosince 2012:

 

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej pozemku parc. č. 641/13 v k. ú. Kroměříž

16.15 hod. – výběrové řízení

2/2 Směna pozemků v k. ú. Kroměříž mezi městem Kroměříž a PMS Reality, a. s.

16.30 hod – výběrové řízení

2/3 Prodej části pozemku parc. č. 1433/1 v k. ú. Zlámanka

2/4 Zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky v domě č. pop. 3161 na ulici

Tovačovského v Kroměříži

2/5 Žádost lékařů o zakoupení budovy polikliniky č. pop. 3287/13 na náměstí Míru

v Kroměříži do majetku města

2/6 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 893/5 v k. ú. Kroměříž

2/7 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 3381/4 a 3382/9 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

2/8 Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3358/1 a 3358/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

2/9 Bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1020/244 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví

ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

2/10 Plánovací smlouva – Rezidence Čápka Kroměříž

2/11 Zřízení věcných břemen

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Návrh na nabytí obrazu akademického malíře A. M. Machourka do majetku města Kroměříže

3/2 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012

3/3 Rozpočet města Kroměříže na rok 2013

4. Různé

4/1 Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.

4/2 Koncepce rodinné politiky města Kroměříže

4/3 Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Kroměříže

4/4 Změna ve volených orgánech města Kroměříže

4/5 Zpráva o činnosti výboru ZMK pro regeneraci MPR a rozvoj města

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek