Upřesněný návrh programu XIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 22.01.2016 | Anna Mlčochová

Město Kroměříž Vás srdečně zve na XIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které se bude konat ve čtvrtek 28. ledna 2016 v 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž.

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Nabytí části pozemku parc. č. 587/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže
2/2 Úplatné nabytí pozemku parc. č. 401 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví
ČR – ÚZSVM

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 

4. Různé 

4/1 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže
4/2 Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Kroměříže – zóna Jihovýchod 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

6. Interpelace

7. Závěr

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                             starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek