Upřesněný návrh programu XIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 31. ledna 2008

| 25.01.2008 |

Upřesněný návrh programu XIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 31. ledna 2008:

 

 

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1       Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 22/1 a pozemku parc. č. 218

            v k. ú. Drahlov u Jarohněvic pro společnost Nullogis, a. s.

2/2       Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 321/2 v k. ú. Drahlov

            u Jarohněvic pro manžele Zdeňku a Dalibora Šebestíkovy

2/3       Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1574/3 a 1641/10 v k. ú. Kroměříž

            pro  SOUFFLET AGRO a. s. Prostějov

2/4       Zrušení části bodu IX. v usnesení z XIII. zasedání ZMK.

            Bezúplatné nabytí Knihovny Kroměřížska z vlastnictví státu do vlastnictví

            města Kroměříže

2/5       Úplatné nabytí pozemků parc. st. č. 6226/1 a 3659/1 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví

            státu do vlastnictví města Kroměříže

2/6       Změna v bodu X. v usnesení z XIII. zasedání ZMK.

            Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví státu do vlastnictví

            města Kroměříže

2/7       Zřízení věcných břemen

2/8       Změna  usnesení   XX. zasedání ZMK ze dne 14. 12. 2000 – prodej zahrádek

            v k. ú. Kroměříž pro paní Marii Kubíkovou a pana Karla Čápa

 

 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1       Příspěvek na úhradu nákladů na rekonstrukci kanalizačních přípojek bytového  domu  č. pop. <metricconverter w:st="on" productid="2408 a">2408 a</metricconverter> 2409, Vrobelova ul.

3/2       Finanční příspěvek na kanalizační přípojku dle žádosti žadatelky Pavly Litvinové

3/3       Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2007

3/4       Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2008

 

 

4. Různé

4/1       Pořízení změny  č. 4 územního plánu města Kroměříže

4/2       Podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu – cyklostezka

Kroměříž – Kvasice

4/3       Podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu – úprava Hanáckého náměstí

4/4       Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2008

4/5       Pojmenování nových ulic v Kroměříži –Vážanech

4/6       Prohlášení farní budovy č. pop. 5 v Těšnovicích za památku místního významu

4/7       Udělení Pamětní medaile města Kroměříže p. Leoši Přecechtělovi za 50 čestných

dárcovství krve

 

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

 

                                                                                                          Mgr. Miloš Malý

                                                                                                    starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek