Upřesněný návrh programu XII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 20.11.2015 | Anna Mlčochová

Upřesněný návrh programu XII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 26. listopadu 2015

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 893/5 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3297/9 v k. ú. Kroměříž
2/3 Prodej částí pozemku parc. č. 420/1, 3096/2 v k. ú. Kroměříž
2/4 Nabídka společnosti Rovina Group a. s. na prodej nemovitostí 
2/5 Nabytí veřejného osvětlení v k. ú. Trávník
2/6 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – 
parc. č. 234/3 v k. ú. Kroměříž
2/7 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci- parc. č. 1578/2 v k. ú.               Kroměříž

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
3/2 Žádost o finanční návratnou výpomoc – Fond ohrožených dětí
3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015
3/4 Zrušení Správy majetku města Kroměříže, p. o. 

4. Různé

4/1 Sloučení Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, p. o. a Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766,         p. o. 
4/2 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
4/3 Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže na pořízení vybavení k ochraně sbírkových předmětů Arcibiskupského zámku v Kroměříži 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Jaroslav Němec

                                                             starosta města Kroměříže 

Sdílejte článek

Tisknout článek