Upřesněný návrh programu X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 28.09.2015 |

Upřesněný návrh programu X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 1. října 2015

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2769/1 
2/2 Prodej pozemků ve vnitrobloku na ulici Kotojedská v Kroměříži
2/3 Zřízení věcného břemene – služebnosti pro město Kroměříž (Rekultivace skládky Lutopecny)

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Žádost Hortus Moraviae o. s.  o příspěvek na náklady na odborné posudky 
EIA Těšnovice
3/2 Program regenerace MPR pro rok 2016
3/3 Odstoupení od projektu Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž
3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

4. Různé 

4/1 Podnět k pořízení Regulačního plánu Městské památkové rezervace Kroměříž
4/2 Vyhodnocení přínosu členství města Kroměříže v organizacích, jejichž je členem 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Jaroslav Němec
                                                            starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek