Upřesněný návrh programu X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 6. září 2007

| 31.08.2007 |

Upřesněný návrh programu X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 6. září 2007:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej části pozemku parc. č. 170/1 v k. ú. Kroměříž pro manžele Dohnalovy

2/2 Směna pozemků v k. ú. Kroměříž na ul. Čelakovského ve vlastnictví města Kroměříže za pozemek ve vlastnictví manželů Čapkových

2/3 Směna pozemků v k. ú. Kroměříž na ulici Čelakovského ve vlastnictví města Kroměříže za pozemek ve vlastnictví Vladimíra Kocha

2/4 Prodej části pozemku parc. č. 414/2 v k. ú. Kroměříž na Kojetínské ul. ke garážím

2/5 Nabytí části pozemku parc. č. 640/1 v k. ú. Kroměříž na ul. K. Čapka z majetku

Zlínského kraje

2/6 Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 625/63 v k. ú. Kroměříž

2/7 Změna usnesení v bodě XVI. z XLII. zasedání ZMK ze dne 19. 9. 2006 – nabytí pozemku parc. č. 414/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví Zemědělské

vodohospodářské správy

2/8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Kroměříž pro

manžele Neumanovy

2/9 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 643/25 v k. ú. Kroměříž pro manžele Bláhovy a p. Davida Koblihu

2/10 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 601/8 v k. ú. Kroměříž pro manžele Bláhovy

2/11 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 619/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro manžele Andreu a Pavla Hrbasovy

2/12 Žádost Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 2412-13 Kroměříž o výjimku ze smlouvy o čerpání půjčky č. 6108

2/13 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Správa železniční dopravní cesty, s. o. Praha a městem Kroměříž

2/14 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami - Jaroslavem a Evou Kolkusovými a městem Kroměříž

2/15 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – SBD Svornost Kroměříž a městem Kroměříž

2/16 zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Ing. Slámkou a městem Kroměříž

2/17 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Miroslavem a Kateřinou Mlčochovými a městem Kroměříž

2/18 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Pozemkovým fondem ČR

a městem Kroměříž

2/19 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Milanem a Evou Zádrapovými a městem Kroměříž

2/20 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Ivetou Makovcovou, Luborem Přikrylem a městem Kroměříž

2/21 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Pavlem Přikrylem a městem Kroměříž

2/22 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž

2/23 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Zdeňkem a Pavlou Litvinovými a městem Kroměříž

2/24 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Petrem Janíkem a městem Kroměříž

2/25 zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Společenstvím vlastníků jednotek SNP 3994 – 7 Kroměříž a městem Kroměříž

2/26 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – SAKER spol. s r. o. a městem Kroměříž

2/27 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž

2/28 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (p. Ševčík)

2/29 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Zdeňkem Kryštofem, Ing. Janem Váňou a městem Kroměříž

2/30 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Ing. Lubomírem Hudečkem a městem Kroměříž

2/31 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Liborem Kozákem a městem Kroměříž

2/32 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Vladimírou Zezulovou a městem Kroměříž

2/33 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – SVJ Velehradská 3031, Kroměříž a městem Kroměříž

2/34 Změna v usnesení z XLI. zasedání ZMK ze dne 10. 8. 2006 (manželé Lakatošovi)

2/35 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2705/11 v k. ú. Kroměříž pro

manžele Machálkovy

2/36 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1182/2 v k. ú. Kroměříž pro

Ing. Soňu Mertovou

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Převod nově vybudované komunikace, inž. sítí a příslušných pozemků v k. ú.

Kotojedy do majetku města, dle žádosti Ileen Beatrice Austrien

3/2 Žádost TJ Sokol Kroměříž o mimořádný příspěvek na provoz Solného dolu

- relax v Sokolském domě v Kroměříži na ul. 1. máje 214

3/3 Rozpočtová opatření – žádost CČSH o poskytnutí finančního příspěvku

3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže

4. Různé

4/1 Dotační programy města Kroměříže pro rok 2008

4/2 Pojmenování nových ulic v Kroměříži

4/3 Pojmenování nové ulice v Kroměříži - Vážanech

4/4 Zápis z 5. jednání kontrolního výboru ZMK

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Miloš Malý

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek