Úprava prostranství na ulici Tovačovského

| 04.03.2004 |

Úprava prostranství před budovou bývalého

Stavebního podniku na ulici Tovačovského

 

V blízké době nás mohou na ulici Tovačovského překvapit stavební práce a dočasné „zmizení“ zelené plochy před budovou bývalého Stavebního podniku. Jejím vlastníkem je nyní společnost Elma-Therm, která také bude tyto úpravy provádět. Stávající keře a jehličnany nahradí během rekonstrukce této plochy nová alej, keřový porost a také mobilní zeleň. Celkový objem nové zeleně by měl převýšit objem stávajícího porostu. Společnost Elma-Therm si nechala odborně zpracovat projekt sadových úprav s ohledem na znalecky stanovenou ekologickou hodnotu stávajících dřevin. Dokončení se plánuje na měsíc říjen tohoto roku. Tento projekt počítá se založením aleje malokorunných kultivarů v úseku od křižovatky u Spáčilovy ulice po budovu VZP, směrem k řece Moravě. Vysazovány budou již vzrostlejší stromky (obvod kmínku cca 18 cm), aby co nejdříve nahradily ekologickou i estetickou funkci současného porostu. Navrženy jsou samozřejmě kultivary vhodné do stanovištních podmínek v blízkosti frekventované dopravní komunikace. Úpravou plochy před budovou se vytvoří místo pro parkování a mobilní zeleň, areál bude ohrazen také keřovým porostem.

Projekt těchto sadových úprav byl schválen v zájmu zvýšení objemu zeleně tohoto úseku, s důrazem na lepší a dlouhodobou perspektivu nové výsadby v porovnání se stávajícími dřevinami.

 

Mgr. Magda Šimčíková

OŽP MěÚ Kroměříž

 

Sdílejte článek

Tisknout článek