Účastníci cyklojízdy zasadili i strom

| 26.09.2007 |

Autor: Dan Suchomel

V rámci týdne mobility uspořádal v sobotu 22.9.07 Městský úřad cyklovýlet do okolí Kroměříže. Trasa vyjížďky vedla i přes Hradisko, kde si všichni účastníci prohlédli zbytky mohutného valu, který kdysi chránil rozsáhlé prehistorické hradisko a jeho zemědělský lid. Seznámili se s historií pravěkého osídlení v mladší době kamenné až pozdní době železné v této lokalitě a s nejvýznamnějšími archeologickými nálezy, které zde byly učiněny.

Poté se účastníci přesunuli ke státní silnici, kde byla nedávno pokácena stará lípa, která již hrozila spadnutím na frekventovanou komunikaci.

Aby její fotografie nebyla již jen nostalgickou vzpomínkou na hezkou partii u okraje obce, vysadili zde lípu novou, která bude jednou zdobit obec tak, jako ta původní. Sázení se účastnil starosta města Mgr. Malý, místostarostky MUDr.Sehnalová, MBA a MUDr.Číhalová a další účastníci výletu včetně kroměřížských dětí. Toto symbolické zasazení stromu v Hradisku „podtrhuje“ projekt „Kroměříž – město stromů“, který probíhá již rok na území města Kroměříže a zanedlouho bude ukončen. Jsme rádi, že tato událost proběhla právě v naší obci.

V rámci tohoto projektu byly na návsi vysazeny ovocné stromy a okrasné keře. Dále se plánuje výsadba ovocné aleje podél cesty a železniční trati z Hradiska do Postoupek a osazení 3-4 stromů (pravděpodobně budou zvoleny opět lípy) u prehistorického valu na Hróbi společně s instalací informační tabule a laviček. Místo bude pojato jako naučné zastavení u zbudované cyklostezky. Dojde tak ke zviditelnění naší malé obce.

Sdílejte článek

Tisknout článek