Závěrečný účet města Kroměříž za rok 2015

| 01.07.2016 |

Tiskové zprávy

Na 37. zasedání Rady města Kroměříže (RMK), které se uskutečnilo 13. června 2016, předložil starosta města Kroměříž Jaroslav Němec k projednání návrh závěrečného účtu města Kroměříže za rok 2015.

RMK poté po projednání doporučila tento návrh schválit Zastupitelstvu města Kroměříže (ZMK). Závěrečný účet města za rok 2015 pak byl v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech zveřejněn na úřední desce k připomínkování před jeho projednáním.

Hospodaření města za toto období skončilo s kladným hospodářským výsledkem 49,9 mil. Kč.(528,4 mil. Kč - příjmy celkem a 497,2 mil. Kč - výdaje celkem). Tohoto výsledku město Kroměříž dosáhlo jednak přeplněním rozpočtových příjmů o 4% a zároveň nedočerpáním rozpočtových výdajů o 5%.  

Z výsledku hospodaření je patrný trend posledních let, a to nárůst daňových příjmů, které pozitivně hospodaření ovlivnily. Provozní saldo vlastního hospodaření, při započtení běžných příjmů a výdajů za toto období, pak dosáhlo 76 mil. Kč a po odpočtu splátek úvěru činilo cca 43 mil. Kč pro další účelové aktivity města.

Tak, jako v předcházejících letech, pokračuje sestupná tendence úvěrového zatížení, které k 31. 12. 2015 vykazuje zůstatek 21.4 mil. Kč.

Závěrečná zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za toto období pak konstatuje, že nebyly shledány chyby a nedostatky mající závažnost, která by zkreslovala pravdivost předkládané účetní závěrky.

Připravil: Ing. Radim Hlaváč, vedoucí finančního odboru

Sdílejte článek

Tisknout článek