Zastupitelé zřídili výbor pro územní plán, nové komise má rada

| 07.12.2018 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Zastupitelstvo města Kroměříže ve čtvrtek zřídilo výbor pro územní plán. Doplní tak dva výbory, které město musí mít ze zákona a které zastupitelé zřídili již na svém úvodním listopadovém zasedání – finanční a kontrolní. „S ohledem na to, že momentálně vzniká nový územní plán města, vnímám zřízení výboru pro územní plán jako naprosto nezbytné,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Ve výborech, které jsou poradním orgánem zastupitelstva, jsou poměrně zastoupeny všechny subjekty, které uspěly v říjnových komunálních volbách. Stejně se postupuje při obsazování komisí, které slouží jako poradní orgán městské rady. Jedná se o následující komise:

- komise bytová
- komise pro školství, výchovu a vzdělávání
- komise pro kulturu, cestovní ruch, prezentaci města a partnerská města
- povodňová komise města Kroměříže zřízená podle zákona č. 254/2001, o vodách
- komise sociální a zdravotní
- komise sportovní
- komise dopravní a BESIP
- komise pro životní prostředí
- komise státní památkové péče obce s rozšířenou působností
- komise pro likvidaci nepotřebného majetku
- komise pro informatiku a web
- komise pro regeneraci MPR, památky města Kroměříže a veřejná prostranství
- Zdravé město a místní Agenda 21
- komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
- komise pro komunikaci s osadními výbory

Sdílejte článek

Tisknout článek