Zastupitelé schválili transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka

| 06.12.2019 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Zastupitelé Kroměříže ve čtvrtek schválili transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka, který spadá pod příspěvkovou organizaci města Sociální služby města Kroměříže. „Transformačním plánem vytipovaní klienti by mohli v budoucnu žít s kvalitní podporou terénní sociální služby mimo domov pro osoby se zdravotním postižením a začlenit se tak co nejvíce do běžného života,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka.

Podle ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučkové je hlavním cílem projektu přesunutí 21 klientů s nejnižší mírou podpory ze samostatných pavilonů domova do návazných sociálních služeb neústavního charakteru. „Půjde o chráněné bydlení nebo o podporu samostatného bydlení pro klienty, kteří nepotřebují nepřetržitou péči,“ popsala Klučková. Schválení transformačního plánu podle ní umožní organizaci žádat o dotace například na výstavbu chráněného bydlení či na vzdělávání personálu. Realizace plánu potrvá několik let.

Barborka má celkovou kapacitu 132 lůžek. Poskytuje pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Spektrum klientů domova je široké. Zahrnuje těžce postižené i osoby s lehkým mentálním postižením, které se integrují do běžného života v sociálně terapeutické dílně Hanáček, kde získávají pracovní návyky. Barborka má i 12 lůžek odlehčovací pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením, Alzheimerovou chorobou a seniory. Usnadňují život lidem pečujícím o těžce postiženého člena rodiny.

Sdílejte článek

Tisknout článek