Zastupitelé schválili program pro poskytování dotací na rok 2024

| 03.11.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Zastupitelstvo na čtvrtečním zasedání schválilo program pro poskytování dotací na rok 2024. Žádat o ně budou moci neziskové organizace, spolky i další subjekty, které působí či pořádají akce na území města. V první výzvě lze žádosti podávat od 4. prosince do 15. prosince 2023, a to na činnost, provoz i na akce. „Oproti minulým letům, kdy město žádosti přijímalo v lednu a únoru, jde o významný posun termínu dopředu. Chceme žadatelům vyjít vstříc tak, aby dostali peníze dříve. Po schválení zastupitelstvem a uzavření smlouvy je budou mít na účtech již v únoru či březnu 2024,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Peníze půjdou na aktivity v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentace města a partnerských měst, sportu, volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů, školství, výchovy a vzdělávání, životního prostředí a aktivit v oblasti sociální a zdravotní. Dotace může činit nejvíce 70 procent celkových výdajů žadatele. Pouze v případě poskytnutí dotace na akci do výše 10.000 korun může být příspěvek až 100 procent celkových výdajů. „Chtěla bych žadatele upozornit na to, že k žádostem pro rok 2024 se budou nově dokládat všechny povinné přílohy, které jsou uvedeny ve formuláři. Pro rok 2024 nebude stačit jen čestné prohlášení, že dokumenty byly doloženy dříve,“ sdělila Jaroslava Krejčiříková z odboru investic, která má agendu dotací na starost.

Žadatelem může být fyzická osoba, podnikatel i právnická osoba, která sídlí, případně vyvíjí činnost na území Kroměříže nebo její aktivity s městem souvisejí. Na akce mohou žádat i střední školy a příspěvkové organizace zřízené městem Kroměříž, které pořádají aktivity ve prospěch mládeže, občanů a návštěvníků města. O žádostech do 50.000 korun rozhodují radní, žádosti nad 50.000 korun posuzuje zastupitelstvo města.

Ve druhé výzvě se bude žádat od 10. června 2024 do 21. června 2024. Ve druhé výzvě už ale bude možné žádat pouze na akce, ne na provoz a činnost. Více informací o dotačních programech se žadatelé dozví na telefonních číslech 573 321 295 a 606 762 604 nebo na e-mailové adrese jaroslava.krejcirikovamestokm.cz.

Město v příštím roce v programu na poskytování dotací rozdělí celkem 2,88 milionu korun. Letos má na tyto účely v rozpočtu 3,2 milionu korun. Celková částka na podporu neziskového sektoru by ale měla být oproti letošku vyšší. Kromě dotačního systému totiž město rozděluje některým organizacím peníze přímo z rozpočtu. „Několik subjektů dostane podporu přímo z rozpočtu nově. Takto by město v případě schválení plánovaného návrhu rozpočtu mělo rozdělit zhruba 8,8 milionu korun, meziročně zhruba o milion korun více,“ vysvětlil kroměřížský starosta.

Sdílejte článek

Tisknout článek