Zastupitelé schválili program pro poskytování dotací na rok 2023

| 09.12.2022 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Zastupitelstvo na čtvrtečním zasedání schválilo program města pro poskytování dotací na rok 2023. Žádat o ně budou moci neziskové organizace, spolky i další subjekty, které působí či pořádají akce na území města. V první výzvě lze žádosti podávat od 16. ledna 2023 do 3. února 2023 do 14 hodin, a to na činnost, provoz i na akce. „Podpora neziskového sektoru je klíčová, patří k našim prioritám. K rozdělení pro něj máme na příští rok připraveno celkem 3,2 milionu korun,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Peníze půjdou na aktivity v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentace města a partnerských měst, sportu, volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů, školství, výchovy a vzdělávání, životního prostředí a aktivit v oblasti sociální a zdravotní. Podle Jaroslavy Krejčiříkové z právního odboru radnice může dotace činit nejvíce 70 procent celkových výdajů žadatele. „Pouze v případě poskytnutí dotace na akci do výše 10.000 korun může být příspěvek až 100 procent celkových výdajů,“ popsala Krejčiříková, která má agendu dotací na starost.

Žadatelem může být fyzická osoba, podnikatel i právnická osoba, která sídlí, případně vyvíjí činnost na území Kroměříže nebo její aktivity s městem souvisejí. Na akce mohou žádat i střední školy a příspěvkové organizace zřízené městem Kroměříží, které pořádají aktivity ve prospěch mládeže, občanů a návštěvníků města. O žádostech do 50.000 korun rozhodují radní, žádosti nad 50.000 korun posuzuje zastupitelstvo města.

Ve druhé výzvě se bude žádat od 19. června 2023 do 30. června 2023 do 14 hodin. Ve druhé výzvě už ale bude možné žádat pouze na akce, ne na provoz a činnost. Více informací o dotačních programech se žadatelé dozví na telefonních číslech 573 321 295 a 606 762 604 nebo na e-mailové adrese jaroslava.krejcirikovamestokm.cz.

Kromě dotačního systému město rozděluje některým organizacím peníze přímo z rozpočtu. Pro sportovní kluby v něm bylo letos vyčleněno zhruba sedm milionů korun, pro organizace z dalších oblastí je v rozpočtu zhruba 1,3 milionu korun.

Sdílejte článek

Tisknout článek