Zastupitelé schválili program pro poskytování dotací na rok 2021

| 14.12.2020 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Zastupitelstvo na čtvrtečním zasedání schválilo program města pro poskytování dotací na rok 2021. Žádat o ně budou moci neziskové organizace, spolky i další subjekty, které působí či pořádají akce na území města. V první výzvě lze žádosti podávat od 18. ledna 2021 do 29. ledna 2021 do 14 hodin, a to na činnost, provoz i na akce. „Celkem se počítá s rozdělením částky převyšující tři miliony korun,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Letos město mělo na tyto dotace vyčleněno 2,65 milionu korun. „Uvědomujeme si, že kvůli epidemii koronaviru se řada organizací a spolků dostala do složité situace. Mnoho akcí nemohly realizovat, proto dotace na letošní rok nečerpaly nebo je budou v rámci vyúčtování vracet. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli objem prostředků určených pro tyto účely na příští rok navýšit,“ doplnil Němec.

Peníze půjdou na aktivity v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentace města a partnerských měst, životního prostředí, sportu, volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů, školství, výchovy a vzdělávání a aktivit v oblasti sociální a zdravotní. „Dotace může činit nejvíce 70 procent celkových výdajů žadatele. Pouze v případě poskytnutí dotace na akci do výše 10.000 korun může být příspěvek až 100 procent celkových výdajů,“ popsala Jaroslava Krejčiříková z právního odboru radnice.

Žadatelem může být fyzická osoba, podnikatel i právnická osoba, která sídlí, případně vyvíjí činnost na území Kroměříže nebo její aktivity s městem souvisejí. Na akce mohou žádat i střední školy a příspěvkové organizace zřízené městem Kroměříž, které pořádají aktivity ve prospěch mládeže, občanů a návštěvníků města. O žádostech do 50.000 korun rozhodují radní, žádosti nad 50.000 korun posuzuje zastupitelstvo města.

Ve druhé výzvě se bude žádat od 14. června 2021 do 25. června 2021 do 14 hodin. „Ve druhé výzvě už ale bude možné žádat pouze na akce, ne na provoz a činnost,“ upozornila Krejčiříková, která má agendu dotací na starost. Žadatelé ji mohou kontaktovat na telefonních číslech 573 321 295 a 606 762 604 nebo na e-mailové adrese jaroslava.krejcirikovamesto-kromeriz.cz.

Kromě dotačního systému město rozděluje některým organizacím peníze přímo z rozpočtu. Sportovní kluby podle ve čtvrtek schváleného rozpočtu obdrží celkem více než pět milionů korun, organizace z dalších oblastí získají téměř jeden milion korun.

Sdílejte článek

Tisknout článek