Zastupitelé schválili program pro poskytování dotací na rok 2019

| 07.12.2018 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Zastupitelstvo na čtvrtečním zasedání schválilo program města pro poskytování dotací na rok 2019. Ucházet se o ně budou moci neziskové organizace, spolky i další subjekty, kteří působí či pořádají akce na území města. V první výzvě lze žádosti podávat od 9. ledna 2019 do 23. ledna 2019, a to na činnost, provoz i na akce. „Celkem se počítá s rozdělením částky 2,65 milionu korun,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Peníze půjdou na aktivity v oblasti kultury, cestovního ruchu, životního prostředí, sportu a volnočasových aktivit, výchovy a celoživotního vzdělávání a aktivit v oblasti sociální, zdravotní a pro zaměstnanost. „Dotace na akce může činit nejvíce 70 procent celkových výdajů žadatele. Pouze v případě poskytnutí dotace do 10.000 korun může být příspěvek až 100 procent celkových výdajů,“ popsala Jaroslava Krejčiříková z právního odboru radnice.

Žadatelem může být fyzická osoba, podnikatel i právnická osoba, která sídlí, případně vyvíjí činnost na území Kroměříže nebo její aktivity s městem souvisejí. Na akce mohou žádat i střední školy a příspěvkové organizace zřízené Kroměříží, které pořádají aktivity ve prospěch mládeže, občanů a návštěvníků města. O žádostech do 50.000 korun rozhodují radní, žádosti nad 50.000 korun posuzuje zastupitelstvo města.

Ve druhé výzvě se bude žádat od 29. dubna 2019 do 10. května 2019. „Ve druhé výzvě už ale bude možné žádat pouze na akce, ne na provoz a činnost,“ upozornila Krejčiříková, která má agendu dotací na starost. Žadatelé ji mohou kontaktovat na telefonních číslech 573 321 295 a 606 762 604 nebo na e-mailové adrese jaroslava.krejcirikovamesto-kromeriz.cz.

Město letos podpořilo neziskové organizace, spolky a další subjekty podobnou částkou, s jakou počítá v příštím roce. Od letoška nově financuje registrované sociální služby, které dříve žádaly o dotaci spolu s ostatními subjekty. V příštím roce Kroměříž podpoří sociální služby částkou 5,9 milionu korun. Peníze obdrží registrované sociální služby zařazené do sítě služeb i příspěvková organizace Sociální služby města Kroměříže. Oproti letošnímu roku je celková částka pro ně vyšší o půl milionu korun.

Sdílejte článek

Tisknout článek