Zastupitelé schválili požadavky na investora při stavbě přístavu

| 03.11.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Zastupitelé Kroměříže ve čtvrtek schválili požadavky, se kterými se město obrátí na Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) v souvislosti s chystanou stavbou veřejného přístavu a přístaviště v Kroměříži. „Seznam požadavků vychází ze zářijového veřejného projednání záměru s občany. Poté, co požadavky schválilo zastupitelstvo, budou oficiálně zaslány investorovi,“ poznamenal starosta Tomáš Opatrný.

Vizualizace: Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC plánuje vybudování nové plavební komory u jezu Bělov na Zlínsku a s tím související propojení dvou v současné době oddělených splavných úseků stávající vodní cesty do jednoho funkčního celku. Pokud se záměr podaří realizovat, vodní cesta nazvaná Baťův kanál bude splavná až do Kroměříže. Ve městě samotném pak ŘVC chystá stavbu přístaviště na Erbenově nábřeží a rekreačního přístavu v lokalitě u letiště nedaleko soutoku Moravy s říčkou Kotojedkou. Kotvit by v něm mělo asi 80 plavidel.

Město bude v souladu s občany Trávnických zahrádek, kterých se záměr dotýká nejvíce, požadovat přemostění vjezdového kanálu – vybudování mostu pro vozidla a lávky pro pěší i cyklisty, nebo vybudování jednoho mostu, kde by byla automobilová doprava od chodců a cyklistů oddělena. Záměr by také měl být koordinován s plánovanou cyklostezkou Trávnické zahrádky, kdy by do projektu měla být zapracována stezka pro pěší a cyklisty Kroměříž – Trávnické zahrádky.

Mezi požadavky nechybí zachování přístupu směrem od města přes stávající přemostění Kotojedky, a to po celou dobu stavby přístavu, a také zajištění obousměrného provozu s možností vjezdu vozidel MHD do Trávnických zahrádek. Město žádá i prověření šířky komunikace okolo přístavu, a to ve vazbě na navrhované parkoviště a bezpečný pohyb vozidel. Za nezbytné považuje i prověření možnosti osazení protipovodňových vrat. „V neposlední řadě požadujeme zajištění koordinace dopravní obslužnosti po dobu výstavby, včetně zohlednění stavu a vytíženosti komunikací, po kterých stavební stroje budou jezdit,“ doplnil místostarosta Pavel Motyčka.

Zástupci ŘVC, kteří byli přítomni na zářijovém veřejném projednání, neměli vůči zmíněným požadavkům výhrady. Občané Kroměříže již měli možnost se k záměru vyjádřit v únoru, kdy Krajský úřad Zlínského kraje na radnici pořádal veřejné projednání, které bylo součástí procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Krajský úřad později vydal souhlasné stanovisko posouzení vlivů na životní prostředí EIA, investor tak může pokračovat v přípravě staveb.

ŘVC plánuje zprovoznění bělovské plavební komory i kroměřížského přístavu na květen roku 2027. Tento termín je ale předběžný. Na záměr totiž může být vydáno stavební povolení až poté, co bude v souladu s územním plánem. A to se může stát až po schválení nového územního plánu města Kroměříže, což se podle Opatrného odhadem nepodaří dříve než za dva roky.

Sdílejte článek

Tisknout článek