Zastupitelé města chtějí zachování lékařské péče v kroměřížské nemocnici

| 16.02.2018 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Zastupitelstvo města Kroměříže přijalo usnesení, ve kterém žádá hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a členy krajského zastupitelstva o zachování dostupné lékařské péče v Kroměřížské nemocnici a.s. ve stávajících oborech pro všechny obyvatele regionu. „Budeme dělat vše pro to, aby péče v nemocnici zůstala taková, jakou v tuto chvíli poskytuje,“ uvedl na čtvrtečním zasedání městského zastupitelstva starosta Jaroslav Němec.

Zastupitelé také žádají hejtmana a krajské zastupitele o přepracování materiálu Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 – 2020 v oblasti ekonomických ukazatelů, a to s ohledem na finanční možnosti jednotlivých nemocnic. Na základě těchto poznatků by měl být materiál ve vztahu ke Kroměřížské nemocnici a.s. přepracován, shodli se zastupitelé Kroměříže.

Žádají také přizvání zástupců města a odborné lékařské veřejnosti k jednání o přepracování zmíněného materiálu a o předložení přepracované verze v písemné podobě zastupitelstvu města ještě před tím, než ho projedná Zastupitelstvo Zlínského kraje. Všech 25 přítomných zastupitelů Kroměříže také vyjádřilo znepokojení nad přístupem Zlínského kraje ke strategii a koncepci zdravotnictví v kraji.

„Příprava klíčových dokumentů a avizované přijetí zásadních rozhodnutí bez možnosti vyjádření a spoluzodpovědnosti samospráv dotčených regionů je v otázkách, které se dotýkají každého občana, obzvláště citlivá,“ stojí v usnesení zastupitelů, kteří kritizovali také způsob, jakým o chystaných změnách ve zdravotnictví hejtmanství komunikuje. Zastupitelé i proto také přijali k situaci kolem nemocnice memorandum, které ke zprávě v úplném znění na webových stránkách přikládáme.

Debatu o změnách v nemocnici zahájil Čunek v rozhovoru v tisku loni v prosinci, kde zmínil možné zrušení porodnice v Kroměříži i některých dalších oddělení nemocnice. Tyto informace se objevily i v pracovním dokumentu hejtmanství. Na únorovém zasedání dostali krajští zastupitelé dokument nazvaný Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 - 2020.

Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic založených Zlínským krajem, v něm na 23 stranách píše o koncentraci většiny důležitých oborů do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB). V kroměřížské nemocnici by sice měla být nakonec zachována porodnice, skončí však údajně dětské lůžkové oddělení. Další dosud samostatné obory by měly mít společný lůžkový fond. Týká se to třeba chirurgie, urologie, gynekologie a ortopedie a také interny, neurologie a plicního oddělení.

Čunek se zúčastnil 8. února zastupitelstva v Kroměříži. Na otázky zastupitelů například na to, jaký bude mít společný lůžkový fond dopad na počet a odbornost sloužícího personálu, ale neodpověděl. Nevyhověl ani žádosti starosty o to, aby zástupci Kroměříže byli zařazeni do pracovní skupiny, která o budoucnosti nemocnice jedná. Podle Čunka ekonomické aspekty posoudí ředitelé čtyř krajských nemocnic a odborné primáři. „Většina věcí je naplánována k finální diskusi,“ řekl Čunek s tím, že krajští zastupitelé by měli koncept schvalovat 23. dubna.

Hejtman zmínil i to, že v Kroměříži přibydou ambulance a že nemocnice bude zaměřená kromě diagnostiky na rehabilitaci a následnou péči. Podle Čunka budou lidé jezdit za kvalitní péčí, a to i desítky kilometrů daleko. Podle něj si člověk třeba na výměnu kolenního kloubu rád zajede daleko, když bude mít jistotu, že se mu dostane kvalitní péče.

Na pracovní schůzi zastupitelů Kroměříže ve čtvrtek vystoupil Maráček, který hejtmanova slova nepotvrdil. Podle něj bude materiál v prvním pololetí roku projednán s primáři nemocnic i s odbornými autoritami jednotlivých oborů. „Je to návrh, o kterém se bude diskutovat, ne konečné řešení. Není to materiál ke schválení,“ řekl Maráček s tím, že změny by měly být zahájeny v lednu 2019. Podle něj navíc koncentrovat všechnu akutní a onkologickou péči v KNTB nyní z prostorových důvodů ani nelze.

Sdílejte článek

Tisknout článek