Zápisy do základních a mateřských škol jsou plánovány na začátek dubna a května

| 09.02.2018 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy kroměřížské radnice stanovil termín zápisu do základních škol na 10. a 11. dubna. Zápis do prvních tříd se týká dětí narozených do 31. srpna 2012. Rodiče mohou prvňáčky zapsat do kterékoliv základní školy zřizované městem, tedy do ZŠ Zámoraví, ZŠ Komenského náměstí, ZŠ U Sýpek, ZŠ Slovan, ZŠ Oskol a ZŠ Zachar. Zápis do mateřských škol se uskuteční 2. a 3. května.

U zápisu do základní školy je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. „Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce,“ uvedl vedoucí odboru školství Jiří Pánek.

Dodal, že podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Loni se do kroměřížských základních škol zapsalo 258 dětí.

Mateřské školy zpravidla navštěvují děti ve věku od tří do šesti let, nejmladší mají dva roky. „Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je povinné předškolní vzdělávání. Letos se budou zapisovat děti narozené 31. srpna 2013,“ dodal Pánek. Rodiče mohou zapisovat dvé děti do libovolné školky. Předložit musí občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a přihlášku, jejíž součástí je i potvrzení o povinném očkování. Loni se do předškolního vzdělávání na kroměřížských mateřských školách zapsalo 296 dětí.

Sdílejte článek

Tisknout článek