Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2016

| 13.07.2016 |

Tiskové zprávy

Červnový vývoj na trhu práce bývá charakterizován poklesem nezaměstnanosti. Nejinak tomu bylo i v červnu letošního roku. K 30. 6. 2016 bylo ve Zlínském kraji evidováno 19 143 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet se během sledovaného měsíce snížil o 731, což představuje pokles o 3,7 %. Ke stejnému datu dosáhl podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji hodnoty 4,7 %. Hodnota podílu nezaměstnaných v ČR je o 0,5 procentního bodu vyšší, tedy 5,2 %.

K 30. 6. 2016 evidují pracoviště úřadu práce ve Zlínském kraji 19 143 uchazečů o zaměstnání, z nichž bylo 18 365 dosažitelných, tedy těch, kteří mohou okamžitě nastoupit na pracovní místo (nejsou např. účastníci rekvalifikace nebo v pracovní neschopnosti).

V průběhu měsíce června se na pracovištích Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji nově zaevidovalo 2 237 uchazečů o zaměstnání. Vyřazeno z evidence bylo ve stejném měsíci 2 968 uchazečů.

Nezaměstnanost se snížila ve všech okresech Zlínského kraje. Nejvyšší pokles zaznamenaly shodně okresy Vsetín a Zlín (o 4,5 %), následoval okres Uherské Hradiště (o 3,0 %) a nejméně klesla nezaměstnanost na Kroměřížsku (o 2,3 %).

Nejvyšší hodnotu podílu nezaměstnaných stále vykazuje okres Kroměříž – 5,79 %, následuje okres Vsetín (5,56 %). Pod úrovní kraje vykazuje nezaměstnanost okres Uherské Hradiště (4,21 %) a pod hranici čtyř procent se dostal okres Zlín (3,95 %). Aktuálně jsou v kraji dvě obce s nulovou nezaměstnaností – Bělov na Zlínsku a Hostějov na Uherskohradišťsku.

Na poklesu nezaměstnanosti se podílela také realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, především podpora veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních míst. Při zahájení podnikání bylo v červnu podpořeno celkem 14 uchazečů.

Červen přinesl nové maximum v nabídce volných pracovních míst. K 30. 6. 2016 bylo evidováno 8 154 volných pracovních míst. Poprvé v historii kraje překročil počet volných míst hranici osmi tisíc. Během sledovaného měsíce se zvýšil jejich počet o 3,6 %. Na jedno volné pracovní místo připadá 2,3 uchazeče o zaměstnání. V nabídce volných pracovních míst převažují pozice pro pomocné pracovníky ve výrobě (869 míst), seřizovače a obsluhu obráběcích strojů (339 míst), montážní dělníky (320 míst), řidiče nákladních automobilů (302 míst) a svářeče (298 míst).

Vypracovala:                                                                           Mgr. Miriam Majdyšová
                                                                                                ředitelka Krajské pobočky ve Zlíně
                                                                                                Úřad práce České republiky


Sdílejte článek

Tisknout článek