Výroční konference ROP Střední Morava

| 02.10.2015 |

Tiskové zprávy

O tom, že města a obce využívají dotace z Evropské Unie, se hovoří v pozitivním i negativním slova smyslu už řadu let.

Méně známé běžné veřejnosti už je to, že dotační tituly se v průběhu času, v návaznosti na "programová období Evropské Unie", mění.

V roce 2015 definitivně končí programy, které Česká republika využívala od roku 2007.

V rámci závěrečného bilancování byla pro území Střední Moravy, které je tvořeno Zlínským a Olomouckým krajem, uspořádána 30. 10. 2015 v Přerově konference, která shrnula význam dotací z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Střední Morava.

Konference se zúčastnila řada reprezentantů obou krajů, kteří přinesli zajímavý souhrnný pohled na přínos celého programu.

Informace o tom, jaké dotace bude možno čerpat v následujících letech, přinesli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, nechyběl ani širší ekonomický pohled na rozvoj krajů a celé České republiky.

Pohled z praxe pak přednesli zástupci měst, ale i soukromého sektoru. Mezi pozvanými řečníky byl i starosta města Kroměříž Mgr. Jaroslav Němec, který auditoriu konference nabídl zkušenosti z Kroměříže, ať už z pohledu přínosu jednotlivých projektů, ale i celkových radostí a starostí spojených s jejich přípravou a realizací.

Zajímavé určitě je, že město z Regionálního operačních programu získalo téměř 100 milionů korun a tyto finanční prostředky pomohly zvelebit například Hanácké či Slovanské náměstí, kino Nadsklepí či vybudovat cyklostezku do Kvasic.
 
Právě díky tomuto programu vznikla také například Expozice Karla Kryla. Dotace nečerpalo jenom město samotné, možnosti programu využila i celá řada soukromých subjektů, poskytujících služby v oblasti cestovního ruchu.

Kroměříž se tak stala společně s Uherským Hradištěm městem, které dovedlo nejlépe využít možnosti podpořit své projekty v oblasti cestovního ruchu ve Zlínském kraji.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek