Vyhrazené trvalé parkovací místo bude od ledna stát 20.000 korun ročně

| 06.12.2019 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice zvyšuje od ledna příštího roku dvojnásobně poplatek za vyhrazené trvalé parkovací místo. Dosud činil 10.000 korun, nově bude platit sazba 20.000 korun. Vyplývá to z obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, kterou ve čtvrtek vydali zastupitelé.

„Parkování je problém na území celého města. Vyhrazených parkovacích míst v poslední době výrazně přibylo, je třeba jejich počet regulovat, aby třeba u některých domů na sídlištích vůbec nějaké nevyhrazené parkovací místo zůstalo. Navíc poplatek 10.000 korun byl v porovnání se srovnatelnými městy nízký. Opatření se nedotkne handicapovaných občanů, pro které platí stejné podmínky jako doposud,“ uvedl místostarosta Vratislav Krejčíř.

Podle právničky města Petry Svačinové zastupitelé novou vyhlášku vydali kvůli změně zákona o místních poplatcích. Obsahuje ještě další změny. Oproti stávajícímu stavu v nové vyhlášce již například není úleva pro držitele psa, který má trvalé označení v podobě tetování či mikročipu, neboť veterinární zákon ukládá všem majitelům od ledna 2020 povinnost označovat psa mikročipem.

Zákon také ruší poplatek z ubytovací kapacity a nahrazuje jej poplatkem z pobytu. Platí ho člověk, který nemá v obci, kde pobývá, nahlášené trvalé bydliště. Zpoplatněn je úplatný pobyt u jednoho poskytovatele pobytu trvající nejdéle 60 kalendářních dnů po sobě. Sazba poplatku může činit až 21 korun, zastupitelé Kroměříže schválili pět korun. Zrušený poplatek z ubytovací kapacity měl sazbu čtyři koruny pro město a dvě koruny pro místní části.

Nová vyhláška nemění sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která zůstává na 492 korunách za rok. Stejné zůstávají i sazby za užívání veřejného prostranství a výše poplatku ze psů (zde s výjimkou zmíněného odstranění zvýhodnění za psy označené tetováním a mikročipem).

Sdílejte článek

Tisknout článek