Vyberte si mezi třemi projekty občanů, tvořte s námi Vaši Kroměříž!

| 26.10.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Tři projekty se ucházejí o podporu občanů v prvním ročníku nově zavedeného participativního rozpočtu města nazvaného Vaše Kroměříž. Autoři ve čtvrtek své návrhy veřejně představili na radnici. Lidé mohou vybírat mezi Psím parkem, Revitalizací Těšnovic – novou unimo buňkou a Víceúčelovým altánem na Hanáckém náměstí. „Hlasování probíhá na internetových stránkách Vaší Kroměříže. Všechny projekty mají velmi dobrou úroveň, stejně tak musím pochválit autory projektů za jejich prezentaci,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Hlasování probíhá na adrese www.munipolis.cz/app/anketa/otazky/0NCTJ6DR. „Občané mohou udělit dva kladné a jeden záporný hlas. Oba kladné hlasy lze dát jednomu projektu. Záporný hlas hlasující nemusí využít,“ popsala koordinátorka projektu Lucia Dusíková z radničního odboru investic. Hlasování bude probíhat do konce listopadu. V prosinci pak celý projekt vyhodnotí městská rada, která rozhodne o realizaci vítězného záměru, případně záměrů.

Psí park by mohl vzniknout na městském pozemku v lokalitě Pekelce. „Hledali jsme místo, které bude co nejblíže pro obyvatele ze sídlišť a které bude co nejméně vadit lidem, kteří psa nemají,“ uvedl autor projektu Jaroslav Svoboda. Psí park je oplocené místo, kde majitel může psa volně vypustit. „Pes si pohraje s jinými psy, socializuje se, vyběhá se, vyblbne, a pak doma nic v bytě nepoškodí ani neštěká a neobtěžuje sousedy,“ sdělil s úsměvem Svoboda. Psí park by měl být vybaven pergolou s lavičkou, pumpou s pítkem, psím pisoárem a také herními prvky pro psy.

Projekt Revitalizace Těšnovic – nová unimo buňka cílí na vylepšení zázemí tamního výletiště Žlíbek, kde se pořádají kulturní a jiné společenské akce a konají se zde různé zájmové aktivity i soukromé akce. „Stávající dvě unimo buňky s kuchyňkou a zázemím jsou letité a jsou v nevyhovujícím stavu. Rádi bychom pořídili nové unimo buňky, ze kterých by se odstranila dělící přepážka a vznikl by tak větší prostor, kde by se lidé mohli scházet i v nepříznivém počasí na schůzích či menších oslavách,“ popsal za navrhovatele Jakub Erker.

Víceúčelový altán na Hanáckém náměstí by měl sloužit lidem jako úkryt před deštěm i sluncem. „Ocení ho také osoby se zdravotními problémy či pohybovým handicapem, které si zde budou moci odpočinout, nebo například maminky, které altán budou moci využít na nouzové přebalování dítěte. V neposlední řadě se zde mohou konat vystoupení menších hudebních těles,“ popsal navrhovatel altánu Michal Kostka. Altán by měl být ze dřeva, měl by mít sklopitelné lavice a odmontovatelný stůl.

Smyslem participativního rozpočtu je snaha vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, snaha ukázat lidem, jaké jsou možnosti města a jak se mohou na jeho tvorbě podílet. Projekty by měly mít hodnotu od 50 tisíc do 500 tisíc korun a musí být realizovatelné na území Kroměříže a jejích místních částí a současně na pozemcích ve vlastnictví města. Může se jednat o projekty vedoucí k úpravám veřejných prostor, zeleně, zřizování volnočasových areálů a prvků nebo o investiční a stavební akce ve veřejném prostoru.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek