Vedení města obnovilo odbor kultury a chce zefektivnit činnost stavebního úřadu

| 26.06.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Rada města Kroměříže schválila organizační změny, které povedou ke snížení počtu odborů na městském úřadě ze stávajících čtrnácti na dvanáct. Od 1. září 2023 zrušila odbory právní, regionálního rozvoje a Útvar tajemníka. Z odboru Stavební úřad byla jinam přesunuta dvě oddělení a nově vznikne odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče. „Obecně lze říci, že cílem změn je efektivnější fungování úřadu a také úspory na platech vedoucích rušených odborů a oddělení,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Ze stavebního úřadu se na odbor investic přesune oddělení územního plánování a na obnovený odbor kultury oddělení státní památkové péče. „Na stavebním úřadě tak zůstane jen agenda „čistého“ stavebního řízení, aby se tamní úředníci mohli více věnovat povolování a kolaudaci staveb. Cílem je urychlení stavebního řízení,“ poznamenal místostarosta Jan Hebnar, který má ve vedení města stavební úřad na starost.

Na kroměřížské radnici fungoval do 31. prosince 2020 odbor kultury a cestovního ruchu. „Jeho zrušení jsem vnímal jako naprosto nesmyslné rozhodnutí. Město s památkami zapsanými na prestižní seznam UNESCO a město s řadou dalších památek a lákadel pro turisty si prostě nemůže dovolit nemít odbor kultury a cestovního ruchu. Usoudili jsme, že je navíc vhodné, aby do odboru byla zařazena i státní památková péče,“ popsal radní Jiří Kašík, který má na starost agendy kultury a cestovního ruchu.

Na odbor kultury přejdou někteří zaměstnanci odboru Útvar tajemníka, další budou pracovat pod odborem kancelář úřadu, na který také přejdou úředníci právního odboru. Majetkoprávní oddělení právního odboru bude zrušeno. Pracovníci odboru regionálního rozvoje přecházejí na odbor investic, kde vznikne oddělení rozvoje.

Městský úřad Kroměříž bude mít od 1. září 2023 dvanáct odborů a útvar interního auditu a vnitřní kontroly.

Sdílejte článek

Tisknout článek