Ve vážanském domově probíhá výměna výtahů

| 29.05.2020 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

V Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem Vážany byla zahájena výměna výtahů. „Naším cílem je zkvalitňování péče a zvyšování komfortu bydlení klientů domova a potažmo všech osob využívajících sociálních služeb. Výměna výtahů ve vážanském domově sice trochu zkomplikuje situaci, ale je nutná, zařízení slouží již 20 let. Obdobná výměna výtahů proběhla v roce 2018 v Domově pro seniory U Moravy,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka.

Práce začaly zaměřením a zahájením výroby výtahů, s dokončením se počítá do poloviny letošního listopadu. Akce zahrnuje výměnu dvou výtahů včetně náhradních zdrojů pro případ přerušení dodávky elektrické energie a její součástí je i demontáž a odvoz stávajícího zařízení. Práce budou probíhat za plného provozu domova tak, aby vždy alespoň jeden z výtahů byl funkční.

„Zhotovitelem veřejné zakázky malého rozsahu je na základě podané nabídky a následného rozhodnutí výběrové komise firma Výtahy – Elektro Žižka, spol. s. r. o. z Frýdku-Místku za celkovou cenu 2,9 milionu korun. Rozhodla o tom rada města,“ dodala vedoucí odboru investic Soňa Mertová. Tři čtvrtiny z konečné částky pokryje dotace ministerstvo práce a sociálních věcí, projekt bude podpořen v rámci programu 013 310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, zbytek bude hrazen z rozpočtu Sociálních služeb města Kroměříže.

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Vážany je v provozu od roku 2000. Žije tu 120 klientů, z toho 99 v domově pro seniory a 21 v domově se zvláštním režimem, který se zaměřuje na klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí.

Sdílejte článek

Tisknout článek