Ve dvoře Kanovnických domů byla dokončena oprava kanalizace

| 17.08.2023 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Město Kroměříž nechalo opravit kanalizaci Kanovnických domů v Jánské ulici č. p. 27–31. Práce ve dvorním traktu objektu se vstupem z Pilařovy ulice provedla kroměřížská firma VEGI. „V pěti navzájem propojených domech v Jánské ulici sídlí Základní umělecká škola Kroměříž, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Budovy včetně dvora jsou ale v majetku města a jsou významnou součástí městské památkové rezervace. Proto se město stará o jejich technický stav a funkčnost,“ řekl starosta Tomáš Opatrný.

Práce na opravě kanalizace, která z pěti domů odvádí dešťovou i splaškovou vodu, začaly v červenci, dokončené byly v polovině srpna. Součástí rekonstrukce byla oprava celkem pěti kanalizačních šachet včetně jejich očištění, osazení poplastovanými stupačkami a následného ošetření speciálními nátěry. Samotná oprava kanalizačního potrubí v délce 77,6 metru uloženého v hloubce 0,9 – 2,8 metrů hluboko pod úrovní terénu byla provedena bezvýkopovou technologií vložkováním tzv. UV rukávem. Radnice za opravu kanalizace zaplatila 1,17 milionu korun.

Soubor domů v Jánské ulici náleží k nejhodnotnějším architektonickým celkům Kroměříže. Vybudovány byly na popud biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna biskupským architektem a inženýrem Pietrem Giovanni Tencallou na přelomu 17. a 18. století na místě drobných řemeslnických domků, starších měšťanských domů a staré obecní šatlavy. Ve druhé polovině 20. století byly jednotlivé budovy nešetrně zrekonstruovány. Byly vzájemně propojeny, vybudovala se dvorní přístavba, byl instalován výtah a střešní okna, došlo také na výměnu dveří a oken a odstranění původní dlažby.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek