Vaše Kroměříž – Občané představí 25. října své návrhy na zlepšení života ve městě

| 25.09.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Tři projekty se budou ucházet o peníze z nově zaváděného participativního rozpočtu města nazvaného Vaše Kroměříž. Návrhy, které prošly hodnocením, představí jejich autoři na veřejném projednání ve středu 25. října v 16 hodin v zasedací místnosti radnice na Velkém náměstí. „Těším se na jednotlivé prezentace, a hlavně na setkání se všemi občany, kteří věnovali čas a energii tomu, aby navrhli zlepšení života v našem městě,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

V rozpočtu na příští rok budou na participativní rozpočet vyčleněny dva miliony korun. O tyto peníze se budou ucházet autoři návrhů nazvaných Psí park (v části města Pekelce), Revitalizace areálu Žlíbek v Těšnovicích (nová unimo buňka) a Víceúčelový altán na Hanáckém náměstí. Na radnici dorazilo celkem osm návrhů. Pět z nich ale nesplňovalo pravidla participativního rozpočtu. „Zejména se jednalo o překročení maximální částky předpokládaných výdajů na realizaci, které převyšovaly možnosti participativního rozpočtu,“ popsal vedoucí radničního odboru investic Libor Pecháček.

Po prezentaci budou účastníci veřejného projednání na místě hlasovat, kdy budou moci přidělit návrhům dva kladné a jeden záporný hlas. Veřejnost bude moci poté až do konce listopadu pro vybraný záměr hlasovat na webu www.vasekromeriz.cz, kde lidé najdou veškeré informace o participativním rozpočtu, který Kroměříž letos zavádí poprvé. Do konce letošního roku městská rada schválí vítězný návrh, který by měl být v příštím roce realizován.

Smyslem participativního rozpočtu je snaha vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, snaha ukázat lidem, jaké jsou možnosti města a jak se mohou na jeho tvorbě podílet. Jedná se o proces, ve kterém obyvatelé města sami navrhují projekty na zlepšení života v Kroměříži.

Projekty by měly mít hodnotu od 50 tisíc do 500 tisíc korun. Každý občan mohl do konce července podat až tři návrhy, které musí být realizovatelné na území Kroměříže a jejích místních částí a současně na pozemcích ve vlastnictví města. Může se jednat o projekty vedoucí k úpravám veřejných prostor, zeleně, zřizování volnočasových areálů a prvků nebo o investiční a stavební akce ve veřejném prostoru.

Sdílejte článek

Tisknout článek