Vak chystá stavbu části kanalizace v Chropyňské ulici

| 03.11.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK) připravuje stavbu dešťové a splaškové kanalizace v ulici Chropyňská. Radní města již schválili smlouvu o realizaci stavby. „Po nástupu nového vedení města bylo jedním z našich cílů, aby VaK investoval také v Kroměříži. O chybějící kanalizaci v Chropyňské ulici se mluví asi posledních 20 let a je nutné začít tento problém konečně řešit,“ uvedl starosta Kroměříže Tomáš Opatrný, který je také předsedou představenstva VaK.

Projekt zahrnuje stavbu kanalizace v části Chropyňské ulice, od mostu dálnice D1 k jižněji vedené železniční trati, kde končí stávající městská kanalizace. Na tuto stoku stavbaři napojí novou splaškovou kanalizaci. Odpadní vody budou vedeny do jímky čerpací stanice a odtud přečerpávány do koncové šachty stoky. Dešťová voda bude stokou dešťové kanalizace odvedena směrem k dálničnímu mostu, kde vyústí přímo do koryta řeky Moravy.

Podle údajů VaK se předpokládané investiční náklady na stavbu kanalizace ve zmíněné části Chropyňské ulice pohybují kolem 28 milionů korun. Práce by mohly být zahájeny v první polovině příštího roku. „Stavba má významný přínos pro životní prostředí, neboť odpadní vody budou konečně odváděny na čistírnu odpadních vod. Naší snahou je, aby VaK postupně vybudoval kanalizaci i v dalších lokalitách města, kde dosud kanalizace chybí,“ doplnil Opatrný.

VaK vlastní většinu kanalizace na území Kroměříže. Jedná se o téměř 80 kilometrů potrubí. V majetku města je dalších asi 15 kilometrů kanalizačního potrubí, které je v různém technickém stavu. V rozpočtu Kroměříže je na opravy kanalizací letos vyčleněno přes šest milionů korun. Město letos opravovalo například kanalizaci v místní části Bílany.

Sdílejte článek

Tisknout článek