VaK bude opravovat vodovod v ulici Čs. armády v Kroměříži

| 26.10.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK) bude až do 29. prosince opravovat vodovod v ulici Čs. armády, který je v havarijním stavu. „Přestože oprava bude prováděna bezvýkopovou technologií, kdy se do původního roztrženého potrubí vtáhne nové, akce si vyžádá zásah do komunikace a ploch veřejného prostranství. Za omezení se občanům omlouváme,“ uvedla Blanka Šimůnková, která má ve VaK na starost investiční akce.

Stavbaři pro vtažení nového potrubí musí připravit jámy o velikosti 4,5 x 2 metry. „Do nich pak bude umístěn vtahovací stroj. Jámy budou vykopány v křižovatce ulic Čs. armády a Karolíny Světlé a v křižovatce ulic Čs. armády a Elišky Krásnohorské. Další čtyři montážní jámy o velikosti 1,5 x 1 metr budou v ulici Čs. armády v místech budoucích navrtávek pro rodinné domy. Vtahovací jámy se začnou kopat v pondělí 30. října 2023 a v křižovatce ulic Čs. armády a Elišky Krásnohorské se tím omezí provoz automobilové dopravy na týden. Vše bude řádně vyznačeno dopravními značkami,“ doplnila Šimůnková.

VaK v letošním roce v Kroměříži realizoval či ještě plánuje akce v celkové hodnotě zhruba 50 milionů korun. „Z Kroměříže a jejích místních částí je zhruba třetina zákazníků VaK, proto usilujeme o to, aby tomu odpovídaly i investice do vodárenské infrastruktury. V příštím roce by měl VaK ve stavbě i obnově kanalizační a vodovodní sítě v Kroměříži pokračovat,“ řekl starosta Kroměříže Tomáš Opatrný, který je také předsedou představenstva VaK.

Mezi letošní akce VaK ve městě patří oprava kanalizace v ulicích Koperníkova, Máchova, Kotojedská a Braunerova, oprava vodovodu do Trávnických zahrádek a oprava vodovodu a přípojek v ulicích Fügnerova, Boženy Němcové, Karolíny Světlé a Čs. armády. Nová je vodoměrná a redukční šachta na sídlišti Zachar. Opravy proběhly i na čistírně odpadních vod a na úpravně vody v Kroměříži. „Pokud to stav sítí a pozemků umožní, snažíme se využívat bezvýkopové technologie a minimalizovat tak rozkopávání komunikací a veřejných prostranství,“ uzavřela Šimůnková.

Sdílejte článek

Tisknout článek