V Kroměříži a okolí přibývá podnikatelů, loni jich bylo 12.135

| 09.02.2018 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Ve správním obvodu Obecního živnostenského úřadu v Kroměříži přibývá podnikatelů. Ke konci loňského roku jich úřad evidoval 12.135. „Z toho bylo 10.171 fyzických osob, 162 fyzických osob ze zahraničí, 1793 právnických osob (firem) a devět zahraničních právnických osob,“ uvedl vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Miroslav Ševčík. Ke konci roku 2016 odbor evidoval 12.078 subjektů, z toho 1713 právnických osob.

Na počtu podnikatelů se podle Ševčíka loni nijak výrazně nepodepsalo zavedení elektronické evidence tržeb. „V první vlně byly zaznamenány pouze jednotky případů navázané na hostinskou činnost. Důsledky druhé vlny již nebylo možné vysledovat vzhledem k přirozené obměně podnikajících subjektů, která se každoročně projevuje s nástupem nového roku,“ popsal Ševčík.

Loni byla také ze živnostenského režimu vyňata živnost spojená s poskytováním spotřebitelských úvěrů, kterou nyní dozoruje Česká národní banka. Ve správním obvodu kroměřížského živnostenského úřadu se tato změna dotkla téměř 400 podnikatelů. Řada z nich ale byla držitelem i jiného živnostenského oprávnění, a tak propad v celkové statistice podnikatelů nebyl významný.

„Naopak je potěšující, že přibývá nových podnikatelů, byť se jedná o meziroční nárůst pouze v desítkách případů,“ doplnil Ševčík. Loni bylo evidováno 330 nových subjektů, zatímco v roce 2016 jich bylo 271 a v roce 2015 celkem 296. Podnikatelů v zemědělství bylo evidováno 368, z toho 299 fyzických a 69 právnických osob. Jejich počet je podobný jako v dřívějších letech.

Ke konci minulého roku úřad evidoval celkem 18.582 živností. Číslo je vyšší, než je počet podnikatelů, neboť jeden podnikatel může mít více živností. Nejvíce bylo živností volných (9757), dále 5866 živností řemeslných, 1542 živností vázaných a 1417 živností koncesovaných. „Ve srovnání s koncem roku 2016, kdy bylo evidováno 18.718 živností, je výsledná bilance nižší, avšak pouze z důvodu výše uvedeného přesunu spotřebitelských úvěrů do neživnostenského režimu,“ dodal Ševčík.

Živnostenský úřad loni kontroloval 284 podnikatelů, z toho 204 fyzických a 80 právnických osob. „Zjištěno bylo 22 případů (devět u fyzických a 13 u právnických osob), kdy došlo k porušení živnostenského zákona zejména v oblasti neplnění oznamovacích povinností, nedostatečného označení provozoven a podobně. Zjištěná porušení tedy spadala především do méně závažné administrativní oblasti,“ přiblížil vedoucí živnostenského úřadu.

Uložené sankce se loni celkem pohybovaly kolem 40.000 korun. V případě kontroly plnění povinností podle zákona o ochraně spotřebitele nebyly zjištěny nedostatky. „Na základě těchto výsledků lze s potěšením konstatovat, že podnikatelská veřejnost v našem správním obvodu se chová zodpovědně a ke spotřebitelům přistupuje slušně,“ mínil Ševčík.

Živnostenský úřad přesto pro občany již řadu let ve svých prostorách zajišťuje bezplatnou spotřebitelskou poradnu. Pokud se některý spotřebitel cítí poškozen, může si přijít pro radu vždy druhou středu v měsíci od 13:00 do 17:00.

Sdílejte článek

Tisknout článek